แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 Click1    Click2   
รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษาม.2 ม.3 ม.5 ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา