ตารางเรียนปี 2566 อัพเดตล่าสุด

ประกาศยกเลิกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ประกาศยกเลิกบัญชีสำรอง ม.1 ทั้งในเขตและนอกเขต)

ประกาศยกเลิกบัญชีสำรอง ม.3 เดิม

 

รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี2566 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

 

ใบสัญญา ผู้ปกครอง และนักเรียน Click แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Click