ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนเสริมวันเสาร์ วิชาเทคโนโลยี

07/06/24

แจ้งเรื่องการเรียนเสริมวันเสาร์ ได้แก่วิชา ไมโครบิต,แอนิเมชั่น,หุ่นยนต์
ในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67 (เสาร์นี้) โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เวลา 14.30 -17.00 น. 
จึงของดการเรียนเสริมวันเสาร์ทั้งสามรายวิชาดังกล่าว แล้วจะชดเชยให้ในสัปดาห์ต่อไป