www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

แบบวัดการมองตัวเอง

มองตัวเองให้ดีขึ้นอีกสักนิด
ให้คลิกเลือกแต่ละข้อในช่องที่ตรงกับตัวเอง

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

1.   ฉันรู้สึกมีความสุขกับการทำรายงานที่โรงเรียน

2.   ฉันรู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ

3.   ฉันชื่นชมกับข้อดีของคนอื่น

4.   ฉันสามารถทำได้เกือบทุกสิ่งที่อยากจะทำ

5.   ฉันรู้สึกสบายๆ เมื่อต้องเจอกับเพื่อนใหม่

6.   ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อมีผู้คนยกย่องฉัน

7.   ฉันไม่อายที่จะต้องพูดในกลุ่ม

8.   ฉันชอบออกคำสั่งคนอื่น

9.   เมื่อฉันเริ่มทำงานอะไรก็ตาม ฉันจะทำมันจนเสร็จ

10. ฉันตัดสินใจด้วยตนเอง

11. เพื่อนของฉันฟังคำแนะนำของฉันเสมอ

12. ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อเพื่อนของฉันมีปัญหา

13. ฉันชอบเป็นคนกำกับ

14. ฉันไม่กลัวความยากลำบาก

15. ฉันจะร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็น

16. ฉันหัวเราะใส่ความผิดพลาดของตัวเองได้

17. ฉันบอกเพื่อนตามตรงว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร

18. ฉันคิดก่อนทำ

19. ฉันไม่ชอบสบตาคนอื่นเมื่อพูดกับเขา

20. ฉันชอบตัวเองมาก

    ที่มา : กรมสุขภาพจิต

Back