www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ

ความฉลาดทางอารมณ์  คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข

การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว  การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

กรมสุขภาพจิต  ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้สร้างแบบประเมินสำหรับประชาชนเพื่อใช้ประเมินตนเอง

คำแนะนำ

แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป

มีคำตอบ  4  คำตอบ  สำหรับข้อความแต่ละประโยคคือ ไม่จริง  จริงบางครั้ง  ค่อนข้างจริง  จริงมาก  ให้คลิกเลือก   ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด

 

 
ไม่จริง
จริงบาง
ครั้ง
ค่อน
ข้างจริง
จริงมาก
คะแนน
1

เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน

 
2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
 
3

เมื่อถูกขัดใจ ฉันรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้

 
4 ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ
 
5 ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
 
6 เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
 
รวม
 
7 ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
 
8

ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก

 
9 ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด
 
10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน
 
11 ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
 
12 แม้จะมีภาระที่ต้องทำ ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
 
รวม
 
13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
 
14 ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
 
15 เมื่อทำผิดฉันสามารถกล่าวคำ “ขอโทษ” ผู้อื่นได้
 
16 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก
 
17 ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
 
18 ฉันรู้สึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น
 
รวม
 
19 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
 
20 แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้
 
21 เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ
 
22 ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง ๆ  อย่างเต็มความสามารถ
 
23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้
 
24 เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ
 
รวม
 
25 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
 
26 บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันไม่มีความสุข
 
27 ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน
 
28 เมื่อต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
 
29 ฉันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้า หรือ คนไม่คุ้นเคย
 
30 ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน
 
รวม
 
31 ฉันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
 
32

ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน

 
33 ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้
 
34 ฉันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 
35 เป็นการยากสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น  แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
 
36 เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้
 
รวม
 
37 ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น
 
38

 ฉันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด

 
39

ฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด

 
40 ฉันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก
 
รวม
 
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น
 
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
 
43 เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้
 
44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
 
45

ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าฉัน

 
46 ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
 
รวม
 
47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ  เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
 
48

เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่  ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ

 
49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
 
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่
 
51 ฉันไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
 
52

ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

 
รวม
 

การให้คะแนน แบ่งเป็น  2 กลุ่ม  ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ 

1

4

6

7

10

12

14

15

17

20

22

23

25

28

31

32

34

36

38

39

41

42

43

44

46

48

49

50

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้

                ตอบไม่จริง             ให้         1            คะแนน

                ตอบจริงบางครั้ง        ให้         2             คะแนน

                ตอบค่อนข้างจริง       ให้         3             คะแนน

                ตอบจริงมาก           ให้         4             คะแนน               

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 

2

3

5

8

9

11

13

16

18

19

21

24

26

27

29

30

33

35

37

40

45

47

51

52

 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้

                ตอบไม่จริง             ให้        4             คะแนน

                ตอบจริงบางครั้ง        ให้         3             คะแนน

                ตอบค่อนข้างจริง       ให้         2             คะแนน

                ตอบจริงมาก           ให้         1             คะแนน     

การรวมคะแนน

ด้านดี     หมายถึง      ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก

                        เห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ด้านเก่ง  หมายถึง       ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา

                        และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ด้านสุข   หมายถึง      ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

ด้าน

ด้านย่อย

การรวมคะแนน

ผลรวมของคะแนน

ดี

1.1  ควบคุมตนเอง

  รวมข้อ 1  ถึงข้อ  6

 

1.2  เห็นใจผู้อื่น

  รวมข้อ 7  ถึงข้อ  12

 

1.3  รับผิดชอบ

  รวมข้อ 13  ถึงข้อ  18

 

เก่ง

2.1  มีแรงจูงใจ

  รวมข้อ 19  ถึงข้อ  24

 

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา

  รวมข้อ 25  ถึงข้อ  30

 

2.3  สัมพันธภาพ

  รวมข้อ 31  ถึงข้อ  36

 

สุข

3.1  ภูมิใจตนเอง

  รวมข้อ 37  ถึงข้อ  40

 

3.2  พอใจชีวิต

  รวมข้อ 41  ถึงข้อ  46

 

3.3  สุขสงบทางใจ

  รวมข้อ 47  ถึงข้อ  52

 

หลังจากรวมคะแนนแต่ละด้านเสร็จแล้ว   นำคะแนนที่ได้ไปทำเครื่องหมาย x ลงบนเส้นประในกราฟ ความฉลาดทางอารมณ์แล้วลากเส้นให้ต่อกันและพิจารณาดูว่ามีคะแนนด้านใดที่สูงหรือต่ำกว่า
ช่วงคะแนนปกติ

ผลที่ได้เป็นเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนนที่ได้ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติไม่ได้หมายความว่าท่านมีความผิดปกติในด้านนั้น  เพราะด้านต่าง  ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้น คะแนนที่ได้ต่ำจึงเป็นเพียงข้อเตือนใจให้ท่านหาแนวทาง ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้น ๆ  ให้มากยิ่งขึ้น


    ที่มา : กรมสุขภาพจิต

Back