www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
80 นิทานสร้างสานคุณธรรม

5. ความสุภาพ (3 เรื่อง)

 

1. พิกุลทอง

          หญิงหม้ายคนหนึ่งมีลูกสาว 2 คน คนโตชื่อ มะลิ คนที่สองชื่อพิกุล หญิงหม้ายนั้นรักมะลิมาก เพราะมีรูปร่างหน้าตาและนิสัยเหมือนนาง ส่วนพิกุลเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวย กิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะและน้ำใจงาม พิกุลต้องทำงานหนักเนื่องจากความลำเอียงของมารดา แต่ด้วยความมีน้ำใจต่อคนอื่น ทำให้พิกุลได้รับพรจากรุกขเทวดาให้มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากทุกครั้งที่พูด หญิงหม้ายมีความละโมบได้บีบคั้นให้พิกุลทองพูดเพื่อเอาทองคำ และให้มะลิไปขอพรรุกขเทวดา แต่มะลิมีนิสัยหยาบช้าจึงได้รับผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทำร้ายต้องหนีออกจากบ้าน ได้พบกับเจ้าชายรูปงามและครองคู่กันต่อมาอย่างมีความสุข

          ข้อคิด ความสุภาพเป็นเครื่องผูกมิตรต่อผู้อื่น

    

2. เศรษฐี ชาวนาและจอมพลัง

          กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีวัวตัวหนึ่งชื่อนันทวิศาล ชาวบ้านเรียกว่าโคนันทวิศาล โคนันทวิศาลอาศัยอยู่กับชาวนายากจน โคนันทวิศาลพยายามคิดหาวิธีช่วยให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โคนันทวิศาลคิดวิธีให้ชาวนาไปท้าประลองกับเศรษฐีขี้โกงว่ามีโคที่แข็งแรงมากสามารถลากเกวียนของเศรษฐีได้ทั้งหมด เมื่อถึงวันนั้นมีเกวียนเป็นจำนวนมาก โคนันทวิศาลลากเกวียนไม่ไหว ชาวนาจึงตวาดใส่ โคนันทวิศาลเสียใจและเศร้าใจ จนไม่สามารถลากเกวียนให้ขยับได้แม้แต่นิดเดียว ต่อมาชาวนารู้สึกเสียใจจึงไปขอโทษโคนันทวิศาล โคนันทวิศาลเห็นว่าชาวนาสำนึกผิดจึงคิดช่วยชาวนาอีกครั้ง การประลองครั้งนี้เศรษฐีขี้โกงใส่ก้อนหินลงในเกวียนแทนผลไม้ ครั้งนี้ชาวนาพูดจาอ่อนหวานไพเราะ โคนันทวิศาลมีกำลังใจจึงสามารถลากเกวียนได้สำเร็จ ชาวนาและโคนันทวิศาลนำเงินที่ได้มาแบ่งปันให้ชาวบ้าน และทั้งสองก็ให้อภัยเศรษฐี

            ข้อคิด การพูดจาดี จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

 

3. ใจดีสู้เสือ

          เสือจะจับแพะกิน แพะทำใจดีสู้เสือ พูดจาอย่างสุภาพเรียบร้อย จนเสือตายใจ จนสามารถหลบหนีได้

            ข้อคิด ความสุภาพสามารถช่วยให้ตนพ้นภัย

 

...............................................................................
ที่มา :
http://www.charuaypontorranin.com/
http://dnfe5.nfe.go.th/download/80storytelling.pdf