www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
80 นิทานสร้างสานคุณธรรม

3. ความซื่อสัตย์ (6 เรื่อง)

 

1. เด็กชายมะลิวัลย์

          เรื่องราวสะท้อนแง่มุมของสังคมในอดีตช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมไทยบอบช้ำจากพิษภัยแห่งสงคราม แต่ด้านจิตใจยังเปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ มีคุณธรรม หากปัจจุบันคงเหลือคุณงามความดีเหล่านั้นน้อยลงและคุณค่าทางจิตใจนับวันจะสูญหาย อาจส่งผลร้ายไม่หยุดหย่อน

ข้อคิด ความซื่สัตย์ยังคงทรงคุณค่าตลอดไป

 

2. พันท้ายนรสิงห์

          เรื่องราวของชายไทยคนหนึ่ง ซึ่งถือกำเนิดจากครอบครัวชาวนา ด้วยความมานะอุตสาหะในการเล่าเรียนและฝึกฝนวิชามวยและดาบจนมีฝีมือเป็นที่เลื่องลือ จึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระเจ้าเสือให้เข้ารับราชการ ในวังหลวงในตำแหน่งพันท้ายนรสิงห์ แต่ด้วยทำความผิดตามกำหนดในบทพระอัยการ แม้จะได้รับการอภัยโทษ แต่พันท้ายนรสิงห์ก็ยอมพลีชีวิตเพื่อ รักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

          ข้อคิด ความซื่อสัตย์สำคัญยิ่งกว่าชีวิต

 

 

3. เทพารักษ์กับคนต้ดไม้

          คนตัดไม้คนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมลำธาร เพราะทำขวานของตนเองตกลงไปในน้ำ เทพารักษ์สงสารจึงปรากฏกายช่วยเหลือ โดยครั้งแรกงมขวานทองคำ ครั้งที่สองงมขวานเงินขึ้นมาให้ คนตัดไม้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์จึงปฏิเสธว่า ไม่ใช่ขวานของตน จนเทพารักษ์งมขวานเหล็กขึ้นมา เขาจึงยอมรับ เทพารักษ์ตอบแทนความซื่อสัตย์ด้วยการมอบขวานทองคำและเงินให้ด้วย เพื่อนบ้านคนหนึ่งทราบเรื่อง เกิดความละโมบ จึงไปที่ลำธารและทำขวานหล่น แต่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ทำให้เขาไม่ได้ขวานคืนแม้กระทั่งขวานของตนเอง

            ข้อคิด จงซื่อสัตย์และจงพอใจในสิ่งที่เป็นของตน ไม่โลภมาก

4. สาวิตรี

          ท้าวอัศวบดี พระราชาแห่งมัทระชนบท ได้สวดมนต์ขอพรกับพระนางสาวิตรีพระมเหสีของพระพรหม เพื่อขอพรให้ตนมีบุตร พระนางสาวิตรีจึงพระราชทานพรให้มีบุตรเป็นธิดานามว่า สาวิตรี เมื่อทรงเจริญวัยได้อภิเษกสมรสกับพระสัตยวาน แต่พระสัตยวานจะมีพระชนมายุได้อีกเพียงปีเดียวเท่านั้น เมื่อถึงกาลที่สิ้นพระชนม์ พระยมได้มารับวิญญาณของพระสัตยวานโดยมีนางสาวิตรีติดตามไปด้วย และเมื่อนางกล่าวถ้อยคำเป็นคติที่พระยมพอใจ นางจึงได้พรขอให้พระยมคืนชีวิตให้พระยาสัตยวาน

            ข้อคิด ความซื่อสัตย์ ทำให้ได้สิ่งตอบแทนที่ดี

 

5. ลักษณวงศ์

          การผจญภัยของพระลักษณวงศ์ตั้งแต่ถูกเนรเทศจากเมืองจึงไปเรียนวิชากับพระดาบสและตามหาแม่จนพบ ได้รบกับยักษ์ รบกับวิทยาธร และตามหามเหสีคือนางเกสร แต่เทวดาแปลงร่างนางเกสรเป็นพราหมณ์เมื่อพบก็ไม่รู้จักกัน นางถูกกลั่นแกล้ง จนพระลักษณวงศ์สั่งประหารพราหมณ์ จึงรู้ว่าเป็นนางเกสรแต่นางสิ้นชีวิตแล้ว

            ข้อคิด ความซื่อสัตย์ แม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต

 

6. พระทินวงค์

                พระทินวงศ์ ได้ปลอมตัวเป็นชายพิการ เพื่อการลองใจนางมณฑาทิพเกสร จนได้แต่งงานกัน ต่อมาถูกกลั่นแกล้งจนแยกย้ายกันไปตกทุกข์ได้ยากกว่าจะได้ครองรักกันก็ผ่านอุปสรรคมากมายจนอยู่กันอย่างผาสุกในบั้นปลาย

            ข้อคิด ความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ทำให้ได้พบกันละมีความสุข

 

...............................................................................

ที่มา :
http://www.charuaypontorranin.com/
http://dnfe5.nfe.go.th/download/80storytelling.pdf