www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

มนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนตอนที่ 3
 
        วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/17 ทุกคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน พวกเขามาจากห้องต่างๆกัน อาจารย์แบ่งกลุ่มให้นักเรียนอยู่ด้วยกันกลุ่มละ4คน   

       

        มีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่ง พวกเขาไม่รู้จักกัน   และอาจารย์ต้องการให้นักเรียนทุกคน ทำความรู้จักกัน แต่นักเรียนกลุ่มนี้ทุกคนก็เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีด้วยกัน พวกเขายิ้มทักทายกัน ถามชื่อกัน พูดคุยกัน จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความรู้จักกันเลย จนพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกัน   ต่อมาพวกเขาทั้งสี่ได้รู้จักกับ แอน และออน พวกเขาจึงชวน แอน กับ ออนเข้ากลุ่มด้วย  และพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่นั้นมา พวกเขาจะชวนกันทำงานเสมอ ไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอ   มีเรื่องสนุก มาเล่าให้กันฟัง ทั้ง 6 คน จึงเรียนหนังสือด้วยความสุข และสนุกสนานไปพร้อมกับความตั้งใจ ทุกคนจะมีนิสัยที่ต่างกันมาก แต่เขาก็สามารถคบกัน และปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดี ยอมรับข้อดี ข้อเสีย ซึ่งกันและกัน แม้ว่าออนจะเป็นคนโกรธง่าย โมโหง่าย แต่เพื่อนๆก็ยอมรับได้ นอกจากนี้ออนและแอนเป็นผู้ที่ชอบยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนด้วยจึงทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวอยู่ด้วยกันได้ง่าย 

        จากการอ่านมนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนตอนที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<