www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

วินัยในตนเองเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอนที่ 1
 


        นารีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3/11 เป็นเด็กหัวอ่อน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ดี  มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายดี  มีความรับผิดชอบสูง เธอเป็นที่รักของพ่อแม่ ครูอาจารย์และเพื่อนๆ   จนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นทุกปี นารีมีเพื่อนสนิทชื่อมีนา นารีและมีนาเรียนอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ชั้น ม.1  และเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มีนาเป็นคนรักสนุก แต่ก็ช่วยงานนารีทุกครั้ง และนารีมักเลือกมีนาเป็นผู้ช่วยงานเสมอ                                                          

 di3

        สัปดาห์นี้ นารีได้รับมอบหมายจากครูสาระภาษาไทย คือ   ครูสุพรรณีให้เป็นผู้เก็บเงินเพื่อนๆ เป็นค่าหนังสือนอกเวลา จำนวน 50 คน คนละ  30 บาท นารีเก็บเงินได้ครบถ้วนจำนวน  1,500  บาท เมื่อต้นคาบเรียนที่ 2    และเธอจะต้องแยกกับมีนาเพื่อไปเรียนสาระเพิ่มตามความชอบ   เธอได้นำเงินไปที่ห้องพักอาจารย์สาระภาษาไทยแต่ไม่พบครูสุพรรณี   มีนารับอาสาที่จะรออาจารย์เพื่อมอบเงินให้     เนื่องจากนารีต้องรีบไปห้องเรียนก่อน เพราะเป็นหัวหน้าสาระเพิ่มวิทยาศาสตร์ในการเตรียมอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์   มีนานั่งรอครูสุพรรณีประมาณ 15 นาที จึงตัดสินใจไปเรียนสาระเพิ่มคณิตศาสตร์ก่อน   เมื่อหมดคาบเรียนสาระเพิ่มคณิตศาสตร์จำนวน 2  คาบแล้ว เธอได้มาเรียนสาระหลักร่วมกับนารีและไปทานข้าวกลางวัน       ภาคบ่ายก่อนเข้าเรียนสาระภาษาไทย   ครูสุพรรณีขอพบนารีและมีนาเพื่อส่งเงิน   มีนาตกใจนึกได้ว่าได้ลืมเงินไว้ใต้โต๊ะในห้องเรียนสาระเพิ่มคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นห้องที่มีนักเรียนมาเรียนหลายระดับ  มีนาขออนุญาตคุณครูที่สอนเพื่อดูใต้โต๊ะที่เธอนั่งเมื่อตอนเช้า   แต่เธอผิดหวังเพราะไม่พบเงินห่อนั้นแล้ว  มีนาร้องไห้  นารีปลอบใจว่เราทั้งสองจะรับผิดชอบร่วนกัน  นารีรีบไปพบครูสุพรรณีและเล่าเรื่องให้ฟัง และบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินมาคืนให้ ในตอนเช้านารีและมีนาได้นำเงินที่ตนเก็บออมไว้ มารวมกันจำนวน 1,500  บาท  ทั้งสองรีบนำเงินไปให้ ครสุพรรณีในคาบสาระภาษาไทย ซึ่งเป็นคาบแรก   ครูสุพรรณียิ้มและพูดว่าครูได้ไปติดต่อที่ห้องเรียนสาระเพิ่มคณิตศาสตร์ที่มีนาลืมเงินไว้ และทราบว่ามีนักเรียนรุ่นพี่ชั้น ม .6 ที่มาเรียนสาระเพิ่มคณิตศาสตร์เก็บได้  และนำเงินไปส่งครูที่สอนไว้   และตอนนี้คุณครูได้เงินคืนแล้ว  ให้นารีและมีนาเก็บเงินตนเองคืน ครูกล่าวชมเชยนารีและมีนาว่าเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายดีมาก    ทุกคนควรเอาอย่างและควรปรบมือให้เพื่อนทั้ง 2 คน   พร้อมทั้งให้ไปขอบคุณพี่ ม.6 ที่ซื่อสัตย์และนำเงินไปส่งครูด้วย  

        จากการอ่านวินัยในตนเองเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอนที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<