www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

วินัยในตนเองเกี่ยวกับความประพฤติตอนที่ 2
 


        การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะจัดในต้นภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี ในปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่จะสมัครเป็นนักกีฬาทุกประเภทสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครเป็นนักกีฬาต้องทำหน้าที่เป็นสวัสดิการร่วมกับนักเรียนรุ่นน้องเฉพาะระดับชั้น ม.2นักเรียนชั้น ม.3 ที่ทำหน้าที่สวัสดิการจะเป็นผู้ดูแลความระเบียบเรียบร้อยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรุ่นน้องระดับชั้น ม.2 ในคณะผดุงศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน นักเรียนชั้น ม.3 ได้ผลัดเวรกันมาทำหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการร่วมกับนักเรียนชั้น ม.2 โดยมี นิ่ม นุ่น นิด และนัน ซึ่งเรียนอยู่ชั้น ม.3/17 นิ่ม เป็นเด็กเรียบร้อย รูปร่างท้วม  ผิงค่อนข้างขาว  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นุ่น บุคลิคสูงโปร่ง เข้มแข็ง ผิวคล้ำ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง นิด เป็นเด็กเรียบร้อย รูปร่างสูงโปร่ง ผิวสองสี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ นันเป็นนักเรียนที่รูปร่างสูงโปร่ง ผิวสีน้ำผึ้งผมดำสลวย ตาดำเข้ม ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หน้าตาสวยหวานแต่ขัดกับบุคลิคที่ว่องไว พูดเสียงดัง และใช้วาจาไม่สุภาพบ่อยๆ

        ในเช้าวันแรกของกิจกรรมกีฬาสี นันรับหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการร่วมกับนักเรียนชั้น ม.2 แต่นันมาสาย ทำให้นักเรียนรุ่นน้องที่ร่วมกิจกรรมที่มาตอนเช้าแอบหลบเลี่ยง เหลือนักเรียนรุ่นน้องที่เรียบร้อย และทำงานช้าอยู่จำนวนน้อย ทำให้นันรู้สึกเหนื่อย เพราะต้องดูแลและต้องบริการแทนนักเรียน ม.2 ที่ขาดหายไป ในวันต่อมานันได้สังเกตว่าเมื่อถึงเวรของ นิ่ม นุ่น หรือนิด นักเรียนรุ่นน้องที่ด้านสวัสดิการจะมีจำนวนมากเป็นพิเศษกว่าจำนวนที่สมัครไว้ ทุกคนหน้าตายิ้มแย้ม สดชื่นหัวเราะสนุกสนาน นันสังเกตว่า นิ่ม นุ่น และนิดจะมาดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่เช้า ทั้ง 3 คนยังคุยเล่นกันอย่างสนุกสนาน และใช้วาจาสุภาพ นุ่มนวล ทำให้นันคิดถึงว่าเวลาทำงานกับน้องๆ ตนจะพูดเสียงดัง ดุ และพูดจาไม่สุภาพ นอกจากน้องจะหน้าตาไม่สดชื่นแล้ว ยังมีน้องๆบางคนหลบเลี่ยงงานด้วย นันคิดว่าพรุ่งนี้ นันจะต้องดูแลด้านสวัสดิการร่วมกับน้องๆอีกครั้ง นันจะต้องมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนน้องๆ เพื่อเตรียมงานไว้ล่วงหน้า และพูดจากับน้องๆ ด้วยความสุภาพนุ่มนวล ไม่ใช้เสียงดัง และคิดว่าจะไม่เหมือนวันแรก และเป็นดังเช่นที่นันคิด เพราะวันนี้น้องๆมาร่วมกิจกรรมกันมาก และมีใบหน้าที่สดชื่น สนุกสนานทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยด

        จากการอ่านวินัยในตนเองเกี่ยวกับความประพฤติตอนที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<