www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

วินัยในตนเองเกี่ยวกับความประพฤติตอนที่ 1
 


        ภายในห้องเรียนชั้น ม.3/15 ของโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจในการเรียน มาถึงโรงเรียนแต่เช้าและจะรีบช่วยกันทำความสะอาดห้อง จัดบอร์ด รวมทั้งดูแลห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ ถ้ามีอะไรชำรุดนักเรียนจะรีบแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเสมอ  แต่มีนักเรียนชายเพียง 3 คน ทีไม่สนใจในการเรียน โดยมีเอกเป็นผู้นำกลุ่ม เอกมีสติปัญญาไม่ค่อยดีนัก และชอบหนีเรียน รวมทั้งไม่ชอบช่วยงานส่วนรวม คุณพ่อของเอกป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตเมื่อต้นปีคุณแม่ต้องทำงานเพิ่มขึ้น ไม่มีเวลาให้เอกทบทวนตำราเรียน และถ้าเป็นวันหยุดเอกจะไปเที่ยวกับเพื่อนโดยบอกมารดาว่ามีกิจกรรม   เอกมีเพื่อนที่ชอบหนีเรียนอีก 2 คน คือกช และ การ์การ์ กชมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ชอบเล่น สนใจการเรียนน้อย มักหนีเรียนไปกับเอกเสมอ ถ้าเอกทำผิดจะมีกชร่วมอยู่ด้วยเสมอ ส่วนการ์การ์เป็นเด็กที่มีสติปัญญาดีแต่เป็นคนรักสนุกจนไม่รู้จักกาลเทศะ ชอบเล่นและเสียงดังโวยวายเสมอ เวลาเรียนมักลุกขึ้นเดินเสมอเป็นที่รำคาญแก่เพื่อนๆ เมื่อเอกหนีเรียนมาเตะบอล การ์การ์จะร่วมด้วยทุกครั้ง

        ในการเรียนวิชาต่างๆ ถ้าอาจารย์ไม่จดชื่อเอก กชและการ์การ์จะหนีเรียน  ถ้าวิชาใดนักเรียนส่วนใหญ่ต้องซักถามคุยกับอาจารย์นักเรียนทั้งสามจะนำสีเมจิกหรือลิคควิดเปเปอร์มาเขียนตามโต๊ะบ้าง เก้าอีบ้าง ผาผนังบ้าง ภายหลังอาจารย์ที่ปรึกษาได้สังเกตเห็นว่าทั้ง 3 คนแอบเขียนฝาผนัง จึงเรียกทั้ง 3 คนมาคุย ทั้ง 3 คนสารภาพว่าเป็นผู้ทำห้องเรียนสกปรก และสัญญาว่าจะไม่ทำอีก และจะตั้งใจเรียน กชและการ์การ์ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่บอกไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษา แต่เอกยังแอบหนีเรียนเป็นบางครั้ง และผลการเรียนยังไม่ดีขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงตัดสินใจเชิญผู้ปกครองของเอกมาพบเพื่อช่วยกันแก้ไข เพราะเอกอาจไม่จบชั้น ม.3 เอกมีคุณแม่คนเดียวที่เลี้ยงดู คุณแม่มีภาระรับผิดชอบมากต้องดูแลพี่และน้องของเอกอีก 2 คน  แม่ของเอกเสียใจมากและบอกกับเอกว่า แม่ไม่มีสมบัติอะไรให้ นอกจากความรู้ที่เอกจะได้รับในวัยนี้ เอกรู้สึกสำนึกผิด และบอกกับแม่ว่าต่อไปนี้จะตั้งใจเรียน ไม่หนีเรียน แม่ให้กำลังใจเอกว่าอีกไม่นานเอกก็จะจบ ม.3  และจะไปเข้าเรียนสายอาชีวะด้านช่างยนต์ตามที่ชอบแล้ว

        จากการอ่านวินัยในตนเองเกี่ยวกับความประพฤติตอนที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<