www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

มนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับการชมเชยผู้อื่นตอนที่ 4
 
        เช้าวันหนึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ โรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเขต นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้พาไพลินเพื่อนเธอไปแข่งขัน เพื่อให้กำลังใจไพลินก่อนที่จะเริ่มแข่ง ทุกคนได้บอกให้ไพลินรู้สึกสบายใจ แต่แล้วก็มีคนหนึ่งคอยขัดคอ ทำให้ไพลินเสียกำลังใจที่จะแข่งขัน    

        หลังจากการแข่งขันจบสิ้นลงแล้ว ก็ประกาศผล ปรากฎว่า เพื่อนของนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกคนพากันแสดงความดีใจ แต่ก็มีคนๆ นั้นคอยพูดข้อเสียตลอดเวลา ทำให้ทุกคนไม่พอใจ ในกลุ่มนี้มีคนชื่อ อ๋อง แอ๋ จุ๊ก จิ๊บ และจอยโดยที่อ๋อง แอ๋ จุ๊ก และจิ๊บจะคอยให้กำลังใจกันและกันเสมอและชื่นชมกัน  ยกเว้นแต่จอยที่คอยแต่พูดข้อเสียของผู้อื่นเป็นที่น่ารำคาญ  และน่าโมโหของเพื่อนๆ ไม่ว่าใครจะทำอะไรดีเด่น หรือได้รับคำชมเชยจากผู้อื่น จอยก็จะพูดตำหนิทุกครั้ง จนเพื่อนทั้งสี่ตัดสินใจไม่พูดกับจอย ถ้าเธอพูดเช่นเดิม ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อมา จอยเริ่มรู้สึกผิด และขอโทษเพื่อนๆ ที่เคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้ จากนั้นมาจอยก็จะเปลี่ยนเป็นชื่นชม ชมเชยผู้อื่นเมื่อมีใครทำสิ่งดี

        จากการอ่านมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับการชมเชยผู้อื่นตอนที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<