www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

มนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับการชมเชยผู้อื่นตอนที่ 2
 
        ตุ๊ด ตู่ ติง และต๊อง เป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้ง 4 คนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวันทั้ง 4 คน จะไปทานอาหารที่โรงอาหารด้วยกันเสมอ  เมื่อทานอาหารเสร็จ ทั้ง 4 คนได้มานั่งคุยกัน ที่ห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน  ก่อนการสอบระหว่างภาค ทางโรงเรียนได้มีการรับสมัครชิงทุน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้ง 4 คนร่วมสมัครสอบด้วย    

        ผลการสอบปรากฎว่า ต๊อง สามารถสอบติดชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้เพียงคนเดียว   เพื่อนๆทุกคนทั้งในกลุ่มในห้อง4/7 และห้องอื่นๆต่างพากันแสดงความยินดีกับต๊อง ยกเว้นติงเพียงคนเดียว ที่นอกจากไม่ยอมเข้าไปแสดง ความยินดีกับต๊องแล้วยังแสดงกิริยาท่าทางอิจฉา โดยพูดจาประชดประชัน และ กล่าวหาต๊องต่างๆนานา จนเพื่อนๆทุกคนต่างเอือมระอา ในพฤติกรรมของติง จึงวางแผนแก้นิสัยของติง โดยร่วมมือกันของทุกคนในห้อง โดยการแสดงการปฎิเสธการพูดที่ไม่สร้างสรรค์ของติง  ด้วยการไม่พูดคุยด้วย ไม่เล่นด้วย จนในที่สุด มันก็ทำให้ติงทนไม่ไหว และก็เริ่มรู้สึกตัว จึงพยายามปรับปรุงตนเอง และได้ขอโทษต๊อง ซึ่งต๊องและเพื่อนๆ ก็เข้าใจและยกโทษให้ติง

        จากการอ่านมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับการชมเชยผู้อื่นตอนที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<