www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

มนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนตอนที่ 4
 
        ต่าย เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 เธอมีบุคลิกดี สวย และเธอมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เก่งและกล้าแสดงออกในทุกๆด้าน เธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนหนึ่ง และเธอจะยิ้มและทักทายเพื่อนๆ ก่อนเสมอ มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบเธอ โดยเฉพาะดาวจะไม่ชอบต่ายมาก  ชอบนินทาว่าร้ายเธอเสมอ เช่น กล่าวว่าต่ายหลงตัวเอง  เพราะต่ายเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆ  ความจริงแล้ว  ต่ายไม่เคยคิดร้ายกับใคร   ต่ายๆพยายามเข้าหาเพื่อนๆ ทุกคน    

        วันหนึ่งดาวไปเดินเที่ยวที่ห้างเซ็นทรัล และได้พบกับต่ายโดยบังเอิญ ในตอนแรก ต่ายยิ้มให้ดาวแต่ดาวทำเป็นไม่เห็น  เมื่อมาเจอกันอีกที่โรงเรียน  ดาวเกิดความละอายใจที่ดาวทำไม่ดีกับต่ายก่อน ในเช้าของอีกวันหนึ่ง ขณะที่ต่ายก็นั่งอยู่คนเดียว ต่ายไม่กล้าเข้าไปทักดาวก่อน เพราะกลัวจะเก้อ ดาวเห็นดังนั้น จึงรีบตรงเข้าไปหาต่าย เข้าไปยิ้มให้และทักทายต่ายก่อน และขอโทษต่ายที่ไม่ทักทายต่ายเมื่อวันก่อน ต่ายบอกไม่โกรธและเธอจะรีบกลับเหมือนกันวันนั้น ดาวรู้สึกดีใจและทั้งสองตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนกัน หลังจากนั้น ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกัน 

        จากการอ่านมนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนตอนที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(สรุปไม่ควรเกิน 2 บรรทัด) โดยสรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th

ที่มา    ครู พวงทิพย์ ศิริเจริญ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ         วันที่  2 พฤศจิกายน 2550

 

>> BACK <<