www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  

แบบประเมินความเครียด

คำชี้แจง
ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดคลิกเลือกลงในช่องที่แสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก
ไม่เคยเลย
เป็นครั้ง
คราว
เป็นบ่อย ๆ
เป็นประจำ
1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ

3. ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด

4. มีความวุ่นวายใจ

5. ไม่อยากพบปะผู้คน

6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง

7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต

9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า

10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร

13. รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร

14. มีอาการหัวใจเต้นแรง

15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ

16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง ๆ

17. ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่

18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ

20. ความสุขทางเพศลดลง

แบบประเมินความเครียด

การให้คะแนน
ให้ผู้ตอบอ่านคำถามแล้วสำรวจดูว่าในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดคลิกเลือกลงในช่องที่แสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด
การให้คะแนนของแบบประเมินความเครียด เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับให้คะแนน 1 – 2 – 3 ) ดังนี้

ตอบ เป็นประจำ ให้ 3 คะแนน
ตอบ เป็นบ่อย ๆ ให้ 2 คะแนน
ตอบ เป็นครั้งคราว ให้ 1 คะแนน
ตอบ ไม่เคยเลย ให้ 0 คะแนน

คุณได้คะแนน 0 คะแนน
ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมาก ความเครียดในระดับต่ำมากเช่นนี้ อาจมีความหมายว่า

 • ท่านตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ
 • ท่านอาจเข้าใจคำถามคลาดเคลื่อนไป หรือ
 • ท่านอาจเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจ มีความเฉื่อยชา ชีวิตประจำวันซ้ำซากจำเจ น่าเบื่อ ปราศจากความตื่นเต้น
 • เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  คุณได้คะแนน 20 คะแนน   (ตอบ เป็นครั้งคราว  ทุกข้อ)
  ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นความเครียดที่พบได้ในชีวิตประจำวัน อาจไม่รู้ตัวว่ามีความเครียดหรืออาจรู้สึกได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ชัดเจนและยังพอทนได้ อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่ในที่สุดก็สามารถจัดการกับความเครียดได้ และความเครียดระดับนี้ไม่เป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิต
  ในกรณีนี้ท่านสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการหากกิจกรรมที่เพิ่มพลัง เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ
  อย่าลืมพูดคุยกับผู้ที่ไว้วางใจ พิจารณาและลงมือแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญอย่างรอบคอบและมีสติ

  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  คุณได้คะแนน 40 คะแนน  (ตอบ เป็นบ่อย ๆ  ทุกข้อ)
  คุณมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก กำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียด หรือกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง เช่น การเจ็บป่วยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ การสูญเสีย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างชัดเจน ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุ้งซ่าน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย บางครั้งอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เช่น เอะอะโวยวาย ขว้างปาข้าวของ
  ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีความรุนแรงมาก หากปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดต่อไปได้ ในระดับนี้ท่านต้องไปปรึกษาหรือใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อไป

  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  คุณได้คะแนน 60 คะแนน  (ตอบ เป็นประจำ ทุกข้อ)
  คุณมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก กำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียด หรือกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง เช่น การเจ็บป่วยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ การสูญเสีย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างชัดเจน ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุ้งซ่าน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย บางครั้งอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เช่น เอะอะโวยวาย ขว้างปาข้าวของ
  ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีความรุนแรงมาก หากปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดต่อไปได้ ในระดับนี้ท่านต้องไปปรึกษาหรือใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อไป

  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  คุณได้คะแนน 26 คะแนน  (ตอบ  เป็นครั้งคราว 15 ข้อ และ เป็นบ่อย ๆ 5  ข้อ)

  คุณมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติปานกลาง ขณะนี้ท่านเริ่มมีความตึงเครียดในระดับค่อนข้างสูงและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ในชีวิต เป็นสัญญาณเตือนขั้นต้นว่าท่านกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต และความขัดแย้ง ซึ่งท่านจัดการแก้ไขด้วยความยากลำบาก ลักษณะดังกล่าวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน จำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ให้ลดน้อยลงหรือหมดไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  สิ่งแรกที่ต้องรีบจัดการคือ คุณต้องมีวิธีคลายเครียดที่ดี และสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที โดยนั่งในท่าที่สบาย หายใจลึก ๆ ให้หน้าท้องขยาย หายใจออกช้า ๆ นับ 1-10 ไปด้วย ท่านจะใช้วิธีนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้
  ท่านควรแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง หาวิธีแก้ไขปัญหาหลาย ๆ วิธี พร้อมทั้งพิจารณาผลดี ผลเสียของแต่ละวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเองมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่สร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนและลงมือแก้ปัญหา

  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  คุณได้คะแนน 17 คะแนน  (ตอบ  เป็นครั้งคราว 18 ข้อ และไม่เคยเลย 2 ข้อ คือข้อ 5,19)
  ท่านมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
  ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นแรงจูงใจที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

  เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

   

      ที่มา : กรมสุขภาพจิต

  Back