กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2
1. ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
2. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
3. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์
4. ร.ร.วัดใหม่ช่องลม
5. ร.ร.วัดอุทัยธาราม
6. ร.ร.บางบัว
7. ร.ร.สารวิทยา
8. ร.ร.หอวัง
9. ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม
10. ร.ร.สตรีวิทยา 2
11. ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
12. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75
13. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
14. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2
15. ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม.
16. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
17. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
18. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
19. ร.ร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
20. ร.ร.เทพลีลา
21. ร.ร.บางกะปิ
22. ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง
23. ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
24. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
25. ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา
26. ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
27. ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
28. ร.ร.ราชวินิตบางเขน
29. ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
30. ร.ร.พรตพทยพยัต
31. ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
32. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
33. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
34. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมฯ
35. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
36. ร.ร.ศรีพฤฒา
37. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
38. ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก
39. ร.ร.บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
40. ร.ร.ราชดำริ
41. ร.ร.วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
42. ร.ร.เศรฐบุตรบำเพ็ญ
43. ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  

 
 
 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888