1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานเวศ


  

 
 
 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888