ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
23 ธันวาคม 2562:
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
20 ธันวาคม 2562:
 กิจกรรมวันคริสต์มาส
18 ธันวาคม 2562:
 มหกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
13 ธันวาคม 2562:
 ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ฝรั่งเศส-เยอรมัน
12 ธันวาคม 2562:
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.6
11 ธันวาคม 2562:
 ตรวจคุณภาพอาหารและน้ำ
11 ธันวาคม 2562:
 ม.4 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี
10 ธันวาคม 2562:
 รางวัลการแข่งขัน PDS Esports 2019
9 ธันวาคม 2562:
 ประชุมครูประจำเดือน
7 ธันวาคม 2562:
 นักเรียนเรียนรวมแข่งขันวาดภาพ
1 ธันวาคม 2562:
 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
1 ธันวาคม 2562:
 ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ EP
29 พฤศจิกายน 2562:
 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
28 พฤศจิกายน 2562:
 Intensive English Excursion 2019
25 พฤศจิกายน 2562:
 อบรมธรรมศึกษา
25 พฤศจิกายน 2562:
 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2562:
 นศ.วิชาทหารวางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2562:
 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"ศึกษาดูงาน
23 พฤศจิกายน 2562:
 รางวัลถ้วยพระราชทาน ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
22 พฤศจิกายน 2562:
 รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น
21 พฤศจิกายน 2562:
 ทำบุญประจำสัปดาห์
19 พฤศจิกายน 2562:
 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
15 พฤศจิกายน 2562:
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปี 2562
16 พฤศจิกายน 2562:
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
16 พฤศจิกายน 2562:
 การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
14 พฤศจิกายน 2562:
 การแข่งขันกีฬาคณะสี
12 พฤศจิกายน 2562:
 รับมอบทุนโรงการเรียนดี มาการอง น้องได้ทุน
11 พฤศจิกายน 2562:
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน 2562:
 แข่งขันทำกระทง
11 พฤศจิกายน 2562:
 การแข่งขันกีฬาคณะสี
7 พฤศจิกายน 2562:
 ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการวิทย์คณิต ม.ต้น
7 พฤศจิกายน 2562:
 อบรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
6 พฤศจิกายน 2562:
 การแข่งขันละครคุณธรรมและประกวดมารยาทไทย
5 พฤศจิกายน 2562:
 กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา ( YC)
4 พฤศจิกายน 2562:
 การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
3 พฤศจิกายน 2562:
 รับบริจาคเงินช่วยเหลือ รร.ขาดแคลนทุนทรัพย์
31 ตุลาคม 2562:
 การแข่งขันภาษาจีน
26 ตุลาคม 2562:
 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
24 ตุลาคม 2562:
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แบบบูรณาการ
20 ตุลาคม 2562:
 สวดพระอภิธรรม ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ จ.ตรัง
18 ตุลาคม 2562:
 ฉีดพ่นยากำจัดยุงและแมลง
16 ตุลาคม 2562:
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ
24 กันยายน 2562:
 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่
20 กันยายน 2562:
 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ (ครั้งที่ 6) จ.เชียงใหม่
18 กันยายน 2562:
 แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
13 กันยายน 2562:
 ประชุมครูประจำเดือน
12 กันยายน 2562:
 รับตำแหน่ง และงานมุทิตาจิต
12 กันยายน 2562:
 ทำบุญประจำสัปดาห์
10 กันยายน 2562:
 มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันภาษาไทย
5 กันยายน 2562:
 วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน
30 สิงหาคม 2562:
 ศึกษาดูงาน บ.เอไทม์ มีเดีย จำกัด
30 สิงหาคม 2562:
 ม.1-2 Intensive English Camp
29 สิงหาคม 2562:
 รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
29 สิงหาคม 2562:
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.5 จ.ชลบุรี
29 สิงหาคม 2562:
 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี เตรียมพัฒน์-ศรีพฤฒา
28 สิงหาคม 2562:
 การแสดงดนตรี ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร
28 สิงหาคม 2562:
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คัดพู่กันจีน
27 สิงหาคม 2562:
 ประกวดบรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
26 สิงหาคม 2562:
 มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
23 สิงหาคม 2562:
 สัมมนาวิชาการการจัดการศึกษาเรียนรวม
23 สิงหาคม 2562:
 มอบเกียรติบัตรและรางวัล
23 สิงหาคม 2562:
 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จ.นครปฐม
23 สิงหาคม 2562:
 ค่าย EP Excursion ม.ปลาย จ.ชลบุรี
22 สิงหาคม 2562:
 ทำบุญประจำสัปดาห์
22 สิงหาคม 2562:
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Best Practice
20 สิงหาคม 2562:
 แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา สัปดาห์วิทยาศาสตร์
20 สิงหาคม 2562:
 ตัวแทนครู นักเรียนไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
19 สิงหาคม 2562:
 ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
18 สิงหาคม 2562:
 ประชุมผู้ปกครอง ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
18 สิงหาคม 2562:
 แข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
18 สิงหาคม 2562:
 รางวัลแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ
17 สิงหาคม 2562:
 รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ประกายเพชร
13 สิงหาคม 2562:
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 สิงหาคม 2562:
 สัปดาห์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 สิงหาคม 2562:
 ค่าย intensive ม.3 จ.เพชรบุรี
9 สิงหาคม 2562:
 โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย
9 สิงหาคม 2562:
 ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา
9 สิงหาคม 2562:

 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

8 สิงหาคม 2562:
 T.U.P. ASEAN ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
8 สิงหาคม 2562:
 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
8 สิงหาคม 2562:
 ถวายพระพรร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวง
6 สิงหาคม 2562:
 งานสัปดาห์ห้องสมุด สูตรสำเร็จจากการอ่าน
2 สิงหาคม 2562:
 ซ้อมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
1 สิงหาคม 2562:
 ประชุมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
1 สิงหาคม 2562:
 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา
1 สิงหาคม 2562:
 ทำบุญประจำสัปดาห์
1 สิงหาคม 2562:
 การแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
31 กรกฎาคม 2562:
 ประกวดอ่านฟังเสียงภาษาไทย
31 กรกฎาคม 2562:
 เตรียมพัฒน์ด้านโรคภัย ออกกำลังกายทุกวันพุธ
28 กรกฎาคม 2562:
  เดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ
27 กรกฎาคม 2562:
  ขุด ลอก ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
25 กรกฎาคม 2562:
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น จ.ราชบุรี
20 กรกฎาคม 2562:
  นักเรียนเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
18 กรกฎาคม 2562:
  ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือโลก
18 กรกฎาคม 2562:
  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
15 กรกฎาคม 2562:
  ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย
13 กรกฎาคม 2562:
  มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number1
9 กรกฎาคม 2562:
  ตรวจคุณภาพอาหารและน้ำ
9 กรกฎาคม 2562:
  EP/MEP Singing Contest 2019
8 กรกฎาคม 2562:
  ประชุมครูประจำเดือนกรกฏาคม
8 กรกฎาคม 2562:
  แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
7 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
5 กรกฎาคม 2562:
  เทศกาลทานาบาตะ เขียนคำอวยพรจากดวงดาว
5 กรกฎาคม 2562:
  โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร
4 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา สพฐ.
4 กรกฎาคม 2562:
  ค่าย Intensive ม.4-5 จ.กาญจนบุรี
4 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
2 กรกฎาคม 2562:
  ต้อนรับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
1 กรกฎาคม 2562:
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน พิธีสวนสนาม
1 กรกฎาคม 2562:
  พิธีสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2562:
  EP Stronger Together Camp
27 มิถุนายน 2562:
  พิธีไหว้ครู และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี
27 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
17 มิถุนายน 2562:
  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.3
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.2
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.1
17 มิถุนายน 2562:
  ปฐมนิเทศนักศึกษษวิชาการทหารทุกชั้นปี
13 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
12 มิถุนายน 2562:
  พิธีหล่อเทียนจำนำเข้าพรรษา
12 มิถุนายน 2562:
  ค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น ม.6 กาญจนบุรี
12 มิถุนายน 2562:
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10 มิถุนายน 2562:
  เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม
10 มิถุนายน 2562:
  ประชุมครูประจำเดือน
10 มิถุนายน 2562:
  ประชุมครูผู้สอนลูกเสือ ม.2-ม.3
6 มิถุนายน 2562:
  การแข่งขันบาสเกตบอล ระดับภูมิภาค
6 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
6 มิถุนายน 2562:
  วันสิ่งแวดล้อม
5 มิถุนายน 2562:
  การแข่งขันว่ายน้ำกรมพลศึกษา
1 มิถุนายน 2562:
  ค่ายทักษะชีวิต ม.1 English Program
การแข่งขัน :
  รางวัลชนะเลิศคาราเต้โด
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
การแข่งขัน :
  กีฬาหมากล้อม
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
การแข่งขัน :
  แบตมินตัน
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันขี่ม้า
27 พฤษภาคม 2562:
  เฮลท์ตี้สคูล ทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย
27 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
25 พฤษภาคม 2562:
  สมัครคัดเลือก นศท.ชาย ชั้นปีที่ 1
25 พฤษภาคม 2562:
  ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่   21
24 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ต.อ.พ.
24 พฤษภาคม 2562:
  โรงเรียนในเครือศึกษาดูงาน English Program
24 พฤษภาคม 2562:
  ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า
21 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
21 พฤษภาคม 2562:
  เตรียมร่างกายในการสอบ นศท.
21 พฤษภาคม 2562:
  ตรวจสุขภาพนักเรียน
19 พฤษภาคม 2562:
  รางวัลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
17 พฤษภาคม 2562:
  ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ พบนักเรียน
17 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมร้านค้าโรงอาหาร
16 พฤษภาคม 2562:
  อวยพรวันเกิดผู้อำนวยการอุดม วัชรสกุณี
15 พฤษภาคม 2562:
  ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
6 พฤษภาคม 2562:
  ครูเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 พฤษภาคม 2562:
  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
10พฤษภาคม 2562:
  พิธีถวายตัวเป็นลูกพระเกี้ยว ม.1
9 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
8 พฤษภาคม 2562:
  ศึกษาดูงาน DLTV
6 พฤษภาคม 2562:
  โครงการพัฒนาบุคลากร
6 พฤษภาคม 2562:
  ถวายพระพรพิธีพระบรมราชาภิเษก
  

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888