ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
29 เมษายน 2562 :
  ปรับปรุงร้านค้าโรงอาหาร
27 เมษายน 2562 :
  รางวัล กกฐ ดีเด่น
25 เมษายน 2562 :
  ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2562 :
  อบรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายกฐินกุยกานนท์
18 เมษายน 2562 :
  เรียนเสริมทักษะสมรรถนะ ม .1, ม.4
18 เมษายน 2562 :
  เสริมสร้างทักษะกีฬาว่ายน้ำ
30 มีนาคม 2562 :
 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
28 มีนาคม 2562 :
 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหาร
25 มีนาคม 2562 :
 ทดสอบความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา
25 มีนาคม 2562 :
 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ นศ.วิชาทหาร รุ่นที่ 46
22 มีนาคม 2562 :
 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ
1 มีนาคม 2562 :
  ตรวจสุขภาพครู
28 กุมภาพันธ์ 2562 :
  งานน้ำชาและโต๊ะอิสลามการกุศล
23 กุมภาพันธ์ 2562 :
  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
22 กุมภาพันธ์ 2562 :
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3
21 กุมภาพันธ์ 2562 :
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพม.2
19 กุมภาพันธ์ 2562 :
  มอบทุนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ จ.น่าน
18 กุมภาพันธ์ 2562 :
  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
18 กุมภาพันธ์ 2562 :
  บันทึกข้อตกลงทางการศึกษา MOU
11 กุมภาพันธ์ 2562 :
  มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ส่ง SMS
5 กุมภาพันธ์ 2562 :
  นศท.ปี3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
5 กุมภาพันธ์ 2562 :
  เยี่ยมค่าย นศท. เขาชนไก่
4 กุมภาพันธ์ 2562 :
  ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์
4 กุมภาพันธ์ 2562 :
  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์และกิจกรรมวันตรุษจีน
4 กุมภาพันธ์ 2562 :
  ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
3 กุมภาพันธ์ 2562 :
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมสนามสอบ O-NET
2 กุมภาพันธ์ 2562 :
  สอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3
31 มกราคม 2562 :
  รางวัลชนะเลิศแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
29 มกราคม 2562 :
  ติว O-NET ม.3
28 มกราคม 2562 :
  ติว O-NET ม.6
28 มกราคม 2562 :
  คณะศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์
28 มกราคม 2562 :
  ประชุมสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
27 มกราคม 2562 :
  TUP Foreign Language Program Open House
25 มกราคม 2562 :
  สอนลูกให้ปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
24 มกราคม 2562 :
  นิทรรศการสัปดาห์ทางวิชาการ OCOP
24 มกราคม 2562 :
  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือ 17 โรงเรียน
24 มกราคม 2562 :
  การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน
17 มกราคม 2562 :
  รางวัลการประกวดข้อร้องเพลงภาษาจีน
17 มกราคม 2562 :
  รางวัลชนะเลิศการประกวด Cosplay
21 ธันวาคม 2561 :
  มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
18 ธันวาคม 2561 :
  ต้อนรับคณะดูงานแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น
18 ธันวาคม 2561 :
  อบรมพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล DLIT
14 ธันวาคม 2561 :
  มอบรางวัล กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
14 ธันวาคม 2561 :
  ค่ายภาษาญี่ปุ่น 1 day trip
13 ธันวาคม 2561 :
  สืบสานประเพณีไทยทำบุญตักบาตร
12 ธันวาคม 2561 :
  มหกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
12 ธันวาคม 2561 :
 วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
12 ธันวาคม 2561 :
  ภาษาจีน 1 day trip
11 ธันวาคม 2561 :
  รางวัลการประกวดบทประพันธ์และตอบปัญหาวิชาการ
11 ธันวาคม 2561 :
  มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
8 ธันวาคม 2561 :
  รางวัลแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ประเภทเดี่ยว
7 ธันวาคม 2561 :
  ชวนน้องท่องโลกการเงิน
3 ธันวาคม 2561 :
  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
3 ธันวาคม 2561 :
  นักเรียนได้รับรางวัล พิธีกรยอดเยี่ยม
3 ธันวาคม 2561 :
  พิธีประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
3 ธันวาคม 2561 :
  ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม
29 พฤศจิกายน 2561 :
  การสอบธรรมสนามหลวง
29 พฤศจิกายน 2561 :
  ค่าย Intensive ม.ปลาย
27 พฤศจิกายน 2561 :
  โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ศึกษาดูงาน
26 พฤศจิกายน 2561 :
  โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
26 พฤศจิกายน 2561 :
  อบรมธรรมศึกษา
23 พฤศจิกายน 2561 :
  พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
22 พฤศจิกายน 2561 :
  การแข่งขันทำกระทง
22 พฤศจิกายน 2561 :
  สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
22 พฤศจิกายน 2561 :
  ประกวดนางนพมาศ
19พฤศจิกายน
2561 :
  สอบวัดผลและประเมินผล PISA
19 พฤศจิกายน 2561 :
  การแข่งขันคณะสี
18 พฤศจิกายน 2561:
  รับรางวัลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เชียงรายเกมส์
13 พฤศจิกายน 2561:
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2561:
  แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
10 พฤศจิกายน 2561:
  ประชุมผู้ปกครอง ชำระเงินบำรุงการศึกษา
9 พฤศจิกายน 2561:
  ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมผู้บริหาร สพม.2
9 พฤศจิกายน 2561:
  แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
9 พฤศจิกายน 2561:
  แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอสเวิร์ด
8 พฤศจิกายน 2561:
  ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น
8 พฤศจิกายน 2561:
  ค่าย EP Integrated Camp
8 พฤศจิกายน 2561:
  รางวัลมวยสากลสมัครเล่น
7 พฤศจิกายน 2561:
  แข่งขันภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7 พฤศจิกายน 2561:
  การแข่งขันเล่านิทาน
5 พฤศจิกายน 2561:
  นิทรรศการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา
6 พฤศจิกายน 2561:
  ผู้บริหารกล่าวแนะนำตัว อย่างเป็นทางการ
2 พฤศจิกายน 2561:
  ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
3 พฤศจิกายน 2561:
  ประชุมผู้ปกครองและชำระเงินรายได้สถานศึกษา
1 พฤศจิกายน 2561:
  ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
29 ตุลาคม 2561:
  ประชุมประจำเดือนและกล่าวแสดงความยินดี
24 กันยายน 2561:
  โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมเครือพัฒน์
21 กันยายน 2561:
  ประชุมประจำเดือน
17 กันยายน 2561:
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 กันยายน 2561:
  พิธีมอบเกียรติบัตรด้านวิชาการ
9 สิงหาคม 2561:
  ประชุมโครงการชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
2 กันยายน 2561:
  สอบ TEDET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1 กันยายน 2561:
  การแข่งขันภาษาจีน
27 สิงหาคม 2561:
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
27 สิงหาคม 2561:
  การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
27 สิงหาคม 2561:
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
24 สิงหาคม 2561:
  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย
24 สิงหาคม 2561:
  ค่าย Intensive English Camp
24 สิงหาคม 2561:
  English Excursion ม.4-6
22 สิงหาคม 2561:
  รักลูก รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
17 สิงหาคม 2561:
  ค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive ม.3
26 สิงหาคม 2561:
  เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
23 สิงหาคม 2561:
  บวงสรวงงาน 40 ปี เตรียมพัฒน์ 4 ทศวรรษวิพิธทัศนา
22 สิงหาคม 2561:
  เด็กกินผัก น่ารักสดใส พ่อแม่พอใจ เด็กไทยกินผัก
20 สิงหาคม 2561:
  อบรมลดการติดเชื้อ HIV
20 สิงหาคม 2561:
  สอบวัดและประเมินผล PISA
20 สิงหาคม 2561:
  ประเมินความพร้อม พัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
20 สิงหาคม 2561:
  ชนะเลิศตอบปัญหาประวัติศาสตร์
16 สิงหาคม 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
15 สิงหาคม 2561:
  คณะศึกษาดูงาน ม. เกษตรศาสตร์
14 สิงหาคม 2561:
  สัปดาห์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
14 สิงหาคม 2561:
  รับการประเมิน โครงเรียนคุณธรรม สพฐ 2 ดาว
14 สิงหาคม 2561:
  Clean and Green Standard
10 สิงหาคม 2561:
  สุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7
10 สิงหาคม 2561:
  พิธีถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน
9 สิงหาคม 2561:
  ผู้แทนลูกเสือไทยงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
6 สิงหาคม 2561:
  ติว O-NET ม.3
6 สิงหาคม 2561:
  ประชุมผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
5 สิงหาคม 2561:
  ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
5 สิงหาคม 2561:
  โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
3 สิงหาคม 2561:
  ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561:
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
1 สิงหาคม 2561:
  นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด สูตรสำเร็จจากการอ่าน
31 กรกฎาคม 2561:
  รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
31 กรกฎาคม 2561:
  การประชุมการนิเทศภายใน
28 กรกฎาคม 2561:
  งานบริการ ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2561:
  ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายบริการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26 กรกฎาคม 2561:
  พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
25 กรกฎาคม 2561:
  รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
25 กรกฎาคม 2561:
  อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2561:
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
23 กรกฎาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
20 กรกฎาคม 2561:
  รางวัลคาราเต้-โต แชมป์เปี่ยนชิพส์ 2018
20 กรกฎาคม 2561:
  รางวัลคาราเต้-โต แชมป์เปี่ยนชิพส์ 2018
19 กรกฎาคม 2561:
  ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ
16 กรกฎาคม 2561:
  สอบวัดผล ประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1/2561
12 กรกฎาคม 2561:
  ยินดีต้อนรับ โรงเรียนสิริรัตนาธร
12 กรกฎาคม 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
11 กรกฎาคม 2561:
  ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
9 กรกฎาคม 2561:
  คะแนนเต็ม PISA
9 กรกฎาคม 2561:
  ชมรมครูเก่ามอบทุนการศึกษา
8 กรกฎาคม 2561:
  นักเรียนรับทุน สถานฑูตมาเลเซีย
  รางวัลคุณภาพ OBECQA
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักเรียนวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบธงโรงเรียนและธงคณะสี
6 กรกฎาคม 2561:
  ประชุมสภานักเรียน
5 กรกฎาคม 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
5 กรกฎาคม 2561:
  โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร
3 กรกฎาคม 2561:
  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  คาราเต้ ชิงแชมป์เอเชีย
2 กรกฎาคม 2561:
  EP/MEP Singing Contest 2018 Zone A
1 กรกฎาคม 2561:
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
29 มิถุนายน 2561:
  บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1
28 มิถุนายน 2561:
  Intensive English Camp จ.ระยอง
27 มิถุนายน 2561:
  โครงการลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่
26 มิถุนายน 2561:
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล
25 มิถุนายน 2561:
  สัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่
25 มิถุนายน 2561:
  สอบวัดและประเมินผล PISA
22 มิถุนายน 2561:
  การจัดการขยะรีไซเคิล
21 มิถุนายน 2561:
  ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ปลาย จ.ปราจีนบุรี
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีไหว้ครู พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี
19 มิถุนายน 2561:
  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
19 มิถุนายน 2561:
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯพิธีมอบทุนการศึกษา
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมุทิตาคาระคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
15 มิถุนายน 2561:
  พิธีการอบรมวิชาลูกเสือจราจร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
  โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
14 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2561:
  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ม.4
14 มิถุนายน 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
13 มิถุนายน 2561:
  พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย TupFitness Center
13 มิถุนายน 2561:
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
9 มิถุนายน 2561:
  ค่ายอบรมคุณธรรมผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
8 มิถุนายน 2561:
  อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
7 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"ศึกษาดูงาน
7 มิถุนายน 2561:
  รณรงค์ป้องกันปราบรามการลักลอบเล่นการพนันบอล
6 มิถุนายน 2561:
  เด็กไทยกินผัก
6 มิถุนายน 2561:
  แข่งขันทักษะภาษาไทย
5 มิถุนายน 2561:
  เตรียมพัฒน์สดใส ร่วมใจปลูกต้นไม้
4 มิถุนายน 2561:
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 2561:
  สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
2 มิถุนายน 2561:
  เรียนเสริมวันเสาร์
2 มิถุนายน 2561:
  ค่ายทักษะชีวิต EP M.1
2 มิถุนายน 2561:
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 มิถุนายน 2561:
  ตำรวจพบนักเรียนแนะนำหลักเลี่ยงการพนันบอล
31 พฤษภาคม 2561:
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
31 พฤษภาคม 2561:
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2561:
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ด้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
30 พฤษภาคม 2561:
  โรงเรียนคู่พัฒนา
30 พฤษภาคม 2561:
  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ครั้งที่ 1/2561
26พฤษภาคม 2561:
  อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
26 พฤษภาคม 2561:
  อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
26 พฤษภาคม 2561:
  การพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กรู้รอดปลอดภัย
23 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
22 พฤษภาคม 2561:
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2561:
  เปิดประชุมกองลูกเสือ ม.2 - ม.3
21พฤษภาคม 2561:
  แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยน
17 พฤษภาคม 2561:
  มอบตัวนักเรียนรอบ 2
16 พฤษภาคม 2561:
  ฉีดพ่นยาฆ่ายุง
16 พฤษภาคม 2561:
  ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดภาคเรียน
  

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888