ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
15 กุมภาพันธ์ 2561:
  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2561:
  พิธีวันสถาปนาโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2561:
  พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2561:
  พิธีมอบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
10 กุมภาพันธ์ 2561:
  งานคืนสู่เหย้า 40 ปี เตรียมพัฒน์ 4 ทศวรรษแห่งพัฒนาการ
10 กุมภาพันธ์ 2561:
  TUPA Champions league 2018
9 กุมภาพันธ์ 2561:
  กิจกรรมวันตรุษจีน
7 กุมภาพันธ์ 2561:
  นักเรียนร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย งานชุมนุมลูกเสือโลก
3 กุมภาพันธ์ 2561:
  การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 กุมภาพันธ์ 2561:
  แสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัล
26 มกราคม 2561:
  ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
25 มกราคม 2561:
  สัปดาห์ทางวิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 2560
15 มกราคม 2561:
  พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
14 มกราคม 2561:
  จัดสอบ Pre-Entrance ม.1
12 มกราคม 2561:
  วันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็กแห่งชาติ
5 มกราคม 2561:
  ขอบคุณแด่ผู้มีพระคุณให้ความช่วยเหลือต่อโรงเรียน
5 มกราคม 2561:
  โครงการเสริมสรางจิตอาสา บริจาคโลหิต
4 มกราคม 2561:
  ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
8 ธันวาคม 2560:
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
7 ธันวาคม 2560:
  โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.6
6 ธันวาคม 2560:
  ออกกำลังกาย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
6 ธันวาคม 2560:
  ศึกษาดูงานควบคุมภายใน
4 ธันวาคม 2560:
  ม.4 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
1 ธันวาคม 2560:
  วันเอดส์โลก World Aids Day
1 ธันวาคม 2560:
  Japanese One Day Trip
30 พฤศจิกายน 2560:
  ทำบุญใส่บาตร ประจำวันพฤหัส
27 พฤศจิกายน 2560:
  นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 พฤศจิกายน 2560:
  พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
24 พฤศจิกายน 2560:
  ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
24 พฤศจิกายน 2560:
  การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
23 พฤศจิกายน 2560:
  ทำบุญใส่บาตรประจำวันพฤหัส
22 พฤศจิกายน 2560:
  มอบเกียรติบัตรดูแลแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
21 พฤศจิกายน 2560:
  เด็กไทยกินผัก
20 พฤศจิกายน 2560:
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ ศึกษาดูงาน
20 พฤศจิกายน 2560:
  การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
17 พฤศจิกายน 2560:
  ลงนามทำสัญญา MOU
14 พฤศจิกายน 2560:
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
14 พฤศจิกายน 2560:
  การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
9พฤศจิกายน 2560:
  การสอบธรรมสนามหลวง
9พฤศจิกายน 2560:
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
8พฤศจิกายน 2560:
  ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
8พฤศจิกายน 2560:
  รับการประเมินรางวัลนักเรียนดีเด่นระดับชาติ
4พฤศจิกายน 2560:
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2พฤศจิกายน 2560:
  ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น
2พฤศจิกายน 2560:
  ประเมินพัฒนาเข้มครูผู้ช่วย
1พฤศจิกายน 2560:
  Welcome back to school
31 ตุลาคม 2560  :
  การออกแบบการวัดผลประเมินผล ยุคไทยแลนด์ 4.0
30 ตุลาคม 2560  :
  ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน
30 ตุลาคม 2560  :
  การดูแลวัยใสยุคไทยแลนด์ 4.0
25 ตุลาคม 2560  :
  ดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจนักเรียนจิตอาสา
25 ตุลาคม 2560  :
  ดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจ นศท จิตอาสา
23 ตุลาคม 2560  :
  วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
22 ตุลาคม 2560  :
  จิตอาสารับส่งพานดอกไม้จันทน์
14 ตุลาคม 2560  :
  สัมมนาบุคลากรประจำสำนักงาน ชะอำ
12 ตุลาคม 2560  :
  พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
9 ตุลาคม 2560  :
  ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
8 ตุลาคม 2560  :
  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
7-8 ตุลาคม 2560  :
  ค่ายฝึกทักษะ OCOP
6 ตุลาคม 2560  :
  พิธีถวายสดุดี รัชกาลที่ 9
2 ตุลาคม 2560  :
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีแบบบูรณาการ ม.3
2 ตุลาคม 2560  :
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีแบบบูรณาการ ม.2
2 ตุลาคม 2560  :
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีแบบบูรณาการ ม.1
2 ตุลาคม 2560  :
  ค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 1
29 กันยายน2560  :
  พิธีมุทิตาครูผู้เกษียณอายุราชการ
29 กันยายน2560  :
  งานเลี้ยงอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ
28 กันยายน2560  :
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1-2 จ.จันทบุรี
28 กันยายน2560  :
  100 ปี ธงชาติไทย
25 กันยายน2560  :
  สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
20 กันยายน2560  :
  ประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
20 กันยายน2560  :
  รางวัลเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
19 กันยายน2560  :
  ม.ปลาย สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
18 กันยายน2560  :
  โรงเรียนปากช่อง ศึกษาดูงาน
18 กันยายน2560  :
  ม.ต้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
14 กันยายน2560  :
  พิธีมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ1
14 กันยายน2560  :
  พิธีมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ2
13 กันยายน2560  :
  ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
13 กันยายน2560  :
  แข่งขันฟุตบอลสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
11 กันยายน2560  :
  ประชุมครูประจำเดือน
11 กันยายน2560  :
  มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
9 กันยายน2560  :
  แนะแนวการสอบ TCAS ม.6
9 กันยายน2560  :
  แนะแนวการทำพอร์ต ม.ลาดกระบัง
1 กันยายน2560  :
  ค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
31 สิงหาคม2560  :
  พิธีมุทิตาตรูเกษียณ ม.6
31 สิงหาคม2560  :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
30 สิงหาคม2560  :
  ศึกษาดูงาน เอไทม์ มีเดีย
30 สิงหาคม2560  :
  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์
30 สิงหาคม2560  :
  รางวัลเหรียญทอง "รักการอ่าน"
28 สิงหาคม2560  :
  อบรมการเขียนเรียงความกระทู้ธรรม
28 สิงหาคม2560  :
  การสอบ PISA
28 สิงหาคม2560  :
  ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.2
28 สิงหาคม2560  :
  มอบรางวัล TUP อาเซียน
25 สิงหาคม2560  :
  ค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น ม.1-3
24 สิงหาคม2560  :
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
24 สิงหาคม2560  :
  บำเพ็ญประโยชน์ ม.5
24 สิงหาคม2560  :
  ทำบุญใส่บาตรประจำวันพฤหัสบดี
23 สิงหาคม2560  :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
23 สิงหาคม2560  :
  แนะแนวดูงานการศึกษาต่อ
21 สิงหาคม2560  :
  ลูกเสือต้านยาเสพติด
21 สิงหาคม2560  :
  รด.จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
21 สิงหาคม2560  :
  OBEC-HYOGO Administrator Exchange Program2
20 สิงหาคม2560  :
  ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครู
18 สิงหาคม2560  :
  กิจกรรม English Program Excursion M.1-5
18 สิงหาคม2560  :
  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
18 สิงหาคม2560  :
  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูสะเต็มศึกษา
18 สิงหาคม2560  :
  งานประชุมสภาลูกเสือไทย
17 สิงหาคม2560  :
  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพครู
15 สิงหาคม2560  :
  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 สิงหาคม2560  :
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์
9 สิงหาคม2560  :
  เตรียมพัฒน์ด้านโรคภัยออกกำลังกายทุกวันพุธ
9 สิงหาคม2560  :
  การแข่งขันตอบปัญหา Asean
8 สิงหาคม2560  :
  TUP Asean
8 สิงหาคม2560  :
  TUP Asean
6 สิงหาคม2560  :
  เพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
5 สิงหาคม2560  :
  โครงการชุมชนสร้างประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
5 สิงหาคม2560  :
  มอบรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ
5 สิงหาคม2560  :
  มอบรางวัล กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
1 สิงหาคม2560  :
  นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด
1 สิงหาคม2560  :
  กิจกรรม กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
1 สิงหาคม2560  :
  การบริโภคผักของนักเรียน
27 กรกฎาคม2560  :
  พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
26 กรกฎาคม2560  :
  ทำดีเพื่อพ่อ
26 กรกฎาคม2560  :
  นักเรียนออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพ
25 กรกฎาคม2560  :
  การบริโภคผักของนักเรียน
25 กรกฎาคม2560  :
  อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24 กรกฎาคม2560  :
  การประชุมนิเทศภายใน
20 กรกฎาคม2560  :
  การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
17 กรกฎาคม2560  :
  ผู้แทนลูกเสือไทยไปงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
13 กรกฎาคม2560  :
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาคาราเต้
15 กรกฎาคม2560  :
  ร่วมงานฌาปนกิจศพ จังหวัดหนองคาย
14 กรกฎาคม2560  :
  โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
13 กรกฎาคม2560  :
  ประชุม กต.ตร.สถานีตำรวจนครบาลประเวศ
12 กรกฎาคม2560  :
  การออกกำลังกายของนักเรียน
7 กรกฎาคม2560  :
  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
5 กรกฎาคม2560  :
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
4 กรกฎาคม2560  :
  มอบรางวัลนักเรียนโครงการ English Program
6-8 กรกฎาคม2560 :
 โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5
1 กรกฎาคม2560  :
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
30 มิถุนายน 2560   :
  บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
30 มิถุนายน 2560   :
  ประชุมนักเรียน ตัวแทนสาง SMS
28 มิถุนายน 2560   :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายทุกวันพุธ
27 มิถุนายน 2560   :
  พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา
27 มิถุนายน 2560   :
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
26 มิถุนายน 2560   :
  ติวการรู้เรื่องอ่าน
24 มิถุนายน 2560   :
  ค่ายผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
    โรคเอดส์และอบายมุข
22 มิถุนายน 2560   :
  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน
22 มิถุนายน 2560   :
  บรรยายพิเศษ "ครูทอม แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่"
22 มิถุนายน 2560   :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
22 มิถุนายน 2560   :
  ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.4-ม.6
21 มิถุนายน 2560   :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคร้าย ออกกำลังกายวันพุธ
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรมส่งครูและนักเรียน พร้อมกล่าวอำลา
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรมส่งครูและนักเรียน พร้อมกล่าวอำลา2
19 มิถุนายน 2560   :
  ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรม"สัปดาห์ภาษาไทย"
17 มิถุนายน 2560   :
  อบรมโครงการอาสาจราจร Safety Zone T.U.P.
15 มิถุนายน 2560   :
  พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2560   :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคร้าย ออกกำลังกายวันพุธ
12 มิถุนายน 2560   :
  พิธีรับมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  และเหรียญจักรพรรดิมาลา
11 มิถุนายน 2560   :
พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี
10 มิถุนายน 2560   :
  สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิง
  8 มิถุนายน2560 ถึง  
  เรียนเสริมวันเสาร์
23 สิงหาคม 2560   
  
3 มิถุนายน 2560 :
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
3 มิถุนายน 2560 :
  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
8 มิถุนายน 2560    :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
7 มิถุนายน 2560    :
  สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
5 มิถุนายน 2560    :
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน 2560    :
  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
5 มิถุนายน 2560    :
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
5 มิถุนายน 2560    :
  ฟังบรรยายการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้อง
2 มิถุนายน 2560    :
  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1 มิถุนายน 2560    :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
1 มิถุนายน 2560    :
  ตรวจสุขภาพนักเรียน
28 พฤษภาคม 2560    :
  ปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2560    :
  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
25 พฤษภาคม 2560    :
  ตรวจพื้นที่น้ำท่วม
18 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการออมทรัพย์กับโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2560    :
  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
17 พฤษภาคม 2560    :
  มอบตัวนักเรียน รอบ 2
17 พฤษภาคม 2560    :
  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับลูกกลับบ้าน
15 พฤษภาคม 2560    :
  การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560    :
  จัดห้องเรียน ต้อนรับลูกกลับบ้าน
9 พฤษภาคม 2560    :
  ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2560    :
  อบรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
8 พฤษภาคม 2560    :
  ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม .1
7 พฤษภาคม 2560    :
  ประชุมผู้ปกครอง
4-5 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการพัฒนาบุคลากร
4 พฤษภาคม 2560    :
  ศึกษาดูงาน
25 เมษายน 2560    :
  การประชุม OBECQA
24 เมษายน 2560    :
  ผู้อำนวยการกล่าวทักทายนักเรียน
24 เมษายน 2560    :
  การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  นายไพรัช แสงทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  การสอบครูผู้ช่วย
20 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4
19 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
13 เมษายน 2560    :
  รดน้ำขอพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทย
7 เมษายน 2560    :
  จับฉลาก ม.1 เขตพื้นที่บริการ
6 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4
5 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1
4 เมษายน 2560    :
  ประกาศรายชื่อและรายงานตัว ม.4 (ม.3 เดิม)
1 เมษายน 2560    :
  

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888