ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
29 มกราคม 2559

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
(96 คะแนน) ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
29 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทีคุณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รุ่น 33 ปีการศึกษา 2558
18 กุมภาพันธ์ 2559

งานดื่มน้ำชาการกุศล
หารายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
และทำบุญครบรอบ 38 ปี
โรงเรียนเตรรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
13 กุมภาพันธ์ 2559

Open House สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

5 มกราคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรถยนต์(ตู้) จำนวน 1 คัน
คอมพิวเตอร์ และหนังสือ
ให้กับโรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

27 ธันวาคม 2558

สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมกิจกรรม "เดินการกุศล"
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ประเวศ กรุงเทพมหานคร

25 ธันวาคม 2558

Merry x'mas 2015

22 ธันวาคม 2558

บริษัทโนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย จำกัด)
โดยคุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์
มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน

21 ธันวาคม 2558

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทัศนศึกษา สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

9 ธันวาคม 2558

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
"88 พรรษามหาราชาธิบดี"
โดยคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ณ สพป.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี

4 ธันวาคม 2558

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

26 - 27 พฤศจิกายน 2558

งานสัปดาห์ ตลาดนัดการงานอาชีพ
"เส้นทางสู่ความสำเร็จของอาชีพ"
ครั้งที่ 6

25 พฤศจิกายน 2558

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
วันลอยกระทง

12 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
รองฯอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
และ รองฯสายพิณ พุทธิสาร

23 -24 ตุลาคม 2558

โครงการสร้างครูแกนนำ
ที่ปรึกษาโครงงานและนวัตกรรม
ระยะที่ 2
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงาน
และนวัตกรรม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

19 - 21 ตุลาคม 2558

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี แบบบูรณาการ
ประจำปีการศึกษา 2558
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(ค่ายภูริทัศ ม 1)
(ค่ายหัตถวุธ ม 2)
(ค่ายเสือป่าแคมป์ ม 3)

1- 3 ตุลาคม 2558

การประชมสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 2)
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888