ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
23 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรม Open House
สหวิทยาเขตศรีนครินทร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนราชดำริ
21 กุมภาพันธ์ 2557

งานดื่มน้ำชาการกุศล
ครบรอบ 36 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
21 กุมภาพันธ์ 2557

งานทอดผ้าป่า ครบรอบ 36 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
29 มกราคม 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรม การแสดงศิลป์จีน
เนื่องในวันตรุษจีน
26 มกราคม 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรม
T.U.P. Foreign
Languages Programs
OPEN HOUSE
22 มกราคม 2557

พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทิตาคุณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 31
18 มกราคม 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประชุมผู้ปกครอง ตามโครงาน
ชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์
บ้าน - โรงเรียน
15 มกราคม 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมงานวันปีใหม่
สำหรับคณะครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
10 มกราคม 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก และวันปีใหม่
ทำบุญตักบาตร แจกของขวัญ
กิจกรรมร้องเต้นเล่นดนตรี

27 ธันวาคม 2556

คณะนักเรียนและเครือข่ายผูัปกครอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมสมทบเงินและสิ่งของจำเป็น
มอบให้นักเรียนและพี่น้องทหาร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนอง

ตามแนวพระราชดำรัส
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "

21 ธันวาคม 2556

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในบทบาท
และหน้าที่ของเครือข่ายฯ
ฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ
"พ่อแม่ ลูก กับความสุขในวันนี้"
12 ธันวาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
5 ธันวาคม 2556
4 ธันวาคม 2556

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
5 ธันวามหาราช
ทรงพระเจริญ
30 พฤศจิกายน -
1 ธันวาคม 2556

แรลลี่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
เส้นทาง กรุงเทพ-เขาใหญ่
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

28-29 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จัดงาน
ตลาดนัดการงานอาชีพ
29 พฤศจิกายน 2556

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

27-28 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดโครงการ ร้อง เต้น เล่นดนตรี
ต้ายภัยยาเสพติด
ระดับชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย
26 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดสอบธรรมศึกษา

14-16 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี
ประจำปีการศึกษา 2556

7 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
"ตลาดนัดสินค้ามือสอง"
ทุกๆวันพฤหัสบดี หลังเลิกเรียน

4 พฤศจิกายน 2556

ประชุมการบริหารจัดการ
"รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"
(Thailand Qulity Award:
TQA )

30 พฤศจิกายน -
1 ธันวาคม 2556

แรลลี่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
เส้นทาง กรุงเทพ-เขาใหญ่
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

28-29 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จัดงาน
ตลาดนัดการงานอาชีพ
29 พฤศจิกายน 2556

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

27-28 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดโครงการ ร้อง เต้น เล่นดนตรี
ต้ายภัยยาเสพติด
ระดับชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย
26 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดสอบธรรมศึกษา

14-16 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี
ประจำปีการศึกษา 2556

7 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
"ตลาดนัดสินค้ามือสอง"
ทุกๆวันพฤหัสบดี หลังเลิกเรียน

4 พฤศจิกายน 2556

ประชุมการบริหารจัดการ
"รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"
(Thailand Qulity Award:
TQA )

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888