ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

28 ตุลาคม 2556

อบรมพัฒนารบุคลากร
ก่อนเปิดภาคเรียน
การควบคุมภายใน วินัยและ
จรรยาบรรณของข้าราชการครู

23-25 ตุลาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
แบบบูรณาการ ประจำปี 2556
มัธยมศึกษาปีที่.1 ค่ายภูริทัศ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หัตถวุฒิแคมป์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เสือป่า แคมป์

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

9-10 ตุลาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ
ในการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

2 ตุลาคม 2556

พิธีทำขวัญนาคพร้อมวงมโหรี
โดยท่านชินกร ไกรลาส
ในพิธีบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1 ตุลาคม 2556

พิธีปลงผม โดยพระอาจารย์
จากวัดเทพลีลา
ในพิธีบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

28 กันยายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกกิจกรรมโครงการ
"รักลูก รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จกพระเจ้าอยู่หัว
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
เขาวง จังหวัดระยอง

27 กันยายน 2556

พิธีทำบุญวันเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

19 กันยายน 2556

พิธีแสดงมุทิตาคารวะครูที่เกษียณ
อายุราชการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

5-6 กันยายน 2556

นิทรรศการวิชาการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน สรรค์สร้างความคิดสู่โลกกว้าง
"OCOP 2013 : From Creative Thinking To Globalization "
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2556
31 สิงหาคม 2556

กิจ เสวนา เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันยาเสพติดจากครอบครัว
โดยสมาพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
22 สิงหาคม 2556

กิจกรรมเสวนางขันทักษะวิชาการพิเศษ
( กลุ่มโรงเรียนเรียนรวม )
ประเภทการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
20 สิงหาคม 2556

สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง
จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการดับเพลิง
ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

9 สิงหาคม 2556

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
8 สิงหาคม 2556

กิจกรรม TUP ASEAN
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ผู้นำสังคม สู่ประชาคม
อาเซียน
4-5 สิงหาคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง โครงการชุมชน
สร้างสรรคประสานสัมพันธ์
บ้าน - โรงเรียน
1 สิงหาคม 2556

พิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2556
30 กรกฎาคม 2556

รับการประเมินการติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
29 กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการพัฒนางานทั้งระบบ
(Whole school Approach )
ตามขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรวม
27 กรกฎาคม 2556

การอบรมการใช้งาน
application บนเครื่อง Mac

25-26 กรกฎาคม 2556

สมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่าและคณะครู นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการจัดเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ

12 กรกฎาคม 2556

สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
ที่ถูกต้องแก่นักเรียน และมอบ
ถังขยะให้กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12 กรกฎาคม 2556

กิจกรรม สิบทอดพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
8 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการต้อนรับ
รองผู้อำนวยการคนใหม่
รองนางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
6 กรกฎาคม 2556

อบรมการสร้างงาน
วีดิทัศน์ด้วย Ipad

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
26 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
24 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดงานสัปดาห์ภาษาไทย
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556
13-15 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้นำนักเรียน วันที่ 13-15 มิถุนายน 2556
ณ ค่ายเสือป่า แคมป์ จังหวัดสระบุรี
20 มิถุนายน 2556
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จำนวน 12 โรงเรียน ได้ไปร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
ที่อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
20 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อยได้จัดพิธีรับเข็ม
ประทาน ญสส.และเกียรติคุณบัตร
ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
แก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือ
พระเกี้ยวน้อย พร้อมทั้งแสดงความยินดี

แด่ผู้บริหาร ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน
ในเครือพระเกี้ยวน้อย ได้เลื่อนวิทยฐานะ และรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 37 โรงเรียน
และจัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะ
แด่คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 90 ปี

14 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

ณ ลานเอนกประสงค์

11 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เลือกตั้งประธานนักเรียน

10 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู

ทุกๆวันพฤหัสบดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ทุกๆวันพฤหัสบดี ณ สวนศรี

1-2 มิถุนายน 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมอบรมผู้นำสารวัตรนักเรียน
และกลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน รุ่นที่ 17

31 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสั้น
เรื่อง น้ำดื่มตราคลองทิพย์ โดยสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

30 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2556
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

30 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะสี

29 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

23 พฤษภาคม 2556

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เป็นประธานในพิธจัดกิจกรรม
โครงการ RESET
ตั้งต้นใหม่เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

23 พฤษภาคม 2556

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เป็นประธานในพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมนักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานคณะ
สี

10 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ
ระดมทรัพยากร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5

 

1-3 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888