ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
6 สิงหาคม 2561:
ติว O-NET ม.3
6 สิงหาคม 2561:
ประชุมผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
5 สิงหาคม 2561:
ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
5 สิงหาคม 2561:
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
3 สิงหาคม 2561:
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561:
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
1 สิงหาคม 2561:
นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด สูตรสำเร็จจากการอ่าน
31 กรกฎาคม 2561:
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
31 กรกฎาคม 2561:
การประชุมการนิเทศภายใน
28 กรกฎาคม 2561:
งานบริการ ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2561:
ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายบริการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26 กรกฎาคม 2561:
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
25 กรกฎาคม 2561:
รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
25 กรกฎาคม 2561:
อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2561:
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
23 กรกฎาคม 2561:
เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
20 กรกฎาคม 2561:
รางวัลคาราเต้-โต แชมป์เปี่ยนชิพส์ 2018
20 กรกฎาคม 2561:
รางวัลคาราเต้-โต แชมป์เปี่ยนชิพส์ 2018
19 กรกฎาคม 2561:
  ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ
16 กรกฎาคม 2561:
  สอบวัดผล ประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1/2561
12 กรกฎาคม 2561:
  ยินดีต้อนรับ โรงเรียนสิริรัตนาธร
12 กรกฎาคม 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
11 กรกฎาคม 2561:
  ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
9 กรกฎาคม 2561:
  คะแนนเต็ม PISA
9 กรกฎาคม 2561:
  ชมรมครูเก่ามอบทุนการศึกษา
8 กรกฎาคม 2561:
  นักเรียนรับทุน สถานฑูตมาเลเซีย
  รางวัลคุณภาพ OBECQA
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักเรียนวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
6 กรกฎาคม 2561:
  พิธีมอบธงโรงเรียนและธงคณะสี
6 กรกฎาคม 2561:
  ประชุมสภานักเรียน
5 กรกฎาคม 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
5 กรกฎาคม 2561:
  โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร
3 กรกฎาคม 2561:
  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  คาราเต้ ชิงแชมป์เอเชีย
2 กรกฎาคม 2561:
  EP/MEP Singing Contest 2018 Zone A
1 กรกฎาคม 2561:
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
29 มิถุนายน 2561:
  บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1
28 มิถุนายน 2561:
  Intensive English Camp จ.ระยอง
27 มิถุนายน 2561:
  โครงการลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่
26 มิถุนายน 2561:
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล
25 มิถุนายน 2561:
  สัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่
25 มิถุนายน 2561:
  สอบวัดและประเมินผล PISA
22 มิถุนายน 2561:
  การจัดการขยะรีไซเคิล
21 มิถุนายน 2561:
  ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ปลาย จ.ปราจีนบุรี
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีไหว้ครู พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี
19 มิถุนายน 2561:
  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
19 มิถุนายน 2561:
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯพิธีมอบทุนการศึกษา
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมุทิตาคาระคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
15 มิถุนายน 2561:
  พิธีการอบรมวิชาลูกเสือจราจร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
  โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
14 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2561:
  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ม.4
14 มิถุนายน 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
13 มิถุนายน 2561:
  พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย TupFitness Center
13 มิถุนายน 2561:
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
9 มิถุนายน 2561:
  ค่ายอบรมคุณธรรมผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
8 มิถุนายน 2561:
  อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
7 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"ศึกษาดูงาน
7 มิถุนายน 2561:
  รณรงค์ป้องกันปราบรามการลักลอบเล่นการพนันบอล
6 มิถุนายน 2561:
  เด็กไทยกินผัก
6 มิถุนายน 2561:
  แข่งขันทักษะภาษาไทย
5 มิถุนายน 2561:
  เตรียมพัฒน์สดใส ร่วมใจปลูกต้นไม้
4 มิถุนายน 2561:
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 2561:
  สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
2 มิถุนายน 2561:
  เรียนเสริมวันเสาร์
2 มิถุนายน 2561:
  ค่ายทักษะชีวิต EP M.1
2 มิถุนายน 2561:
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 มิถุนายน 2561:
  ตำรวจพบนักเรียนแนะนำหลักเลี่ยงการพนันบอล
31 พฤษภาคม 2561:
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
31 พฤษภาคม 2561:
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2561:
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ด้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
30 พฤษภาคม 2561:
  โรงเรียนคู่พัฒนา
30 พฤษภาคม 2561:
  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ครั้งที่ 1/2561
26พฤษภาคม 2561:
  อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
26 พฤษภาคม 2561:
  อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
26 พฤษภาคม 2561:
  การพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กรู้รอดปลอดภัย
23 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
22 พฤษภาคม 2561:
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2561:
  เปิดประชุมกองลูกเสือ ม.2 - ม.3
21พฤษภาคม 2561:
  แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยน
17 พฤษภาคม 2561:
  มอบตัวนักเรียนรอบ 2
16 พฤษภาคม 2561:
  ฉีดพ่นยาฆ่ายุง
16 พฤษภาคม 2561:
  ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดภาคเรียน
  
              
            

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888