ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯพิธีมอบทุนการศึกษา
20 มิถุนายน 2561:
  พิธีมุทิตาคาระคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
15 มิถุนายน 2561:
  พิธีการอบรมวิชาลูกเสือจราจร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
  โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
14 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนบางกะปิ ศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2561:
  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ม.4
14 มิถุนายน 2561:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
13 มิถุนายน 2561:
  พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย TupFitness Center
13 มิถุนายน 2561:
  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
9 มิถุนายน 2561:
  ค่ายอบรมคุณธรรมผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
8 มิถุนายน 2561:
  อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
7 มิถุนายน 2561:
  โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"ศึกษาดูงาน
7 มิถุนายน 2561:
  รณรงค์ป้องกันปราบรามการลักลอบเล่นการพนันบอล
6 มิถุนายน 2561:
  เด็กไทยกินผัก
6 มิถุนายน 2561:
  แข่งขันทักษะภาษาไทย
5 มิถุนายน 2561:
  เตรียมพัฒน์สดใส ร่วมใจปลูกต้นไม้
4 มิถุนายน 2561:
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 2561:
  สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
2 มิถุนายน 2561:
  เรียนเสริมวันเสาร์
2 มิถุนายน 2561:
  ค่ายทักษะชีวิต EP M.1
2 มิถุนายน 2561:
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1 มิถุนายน 2561:
  ตำรวจพบนักเรียนแนะนำหลักเลี่ยงการพนันบอล
31 พฤษภาคม 2561:
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
31 พฤษภาคม 2561:
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2561:
  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ด้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
30 พฤษภาคม 2561:
  โรงเรียนคู่พัฒนา
30 พฤษภาคม 2561:
  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ครั้งที่ 1/2561
26พฤษภาคม 2561:
  อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
26 พฤษภาคม 2561:
  อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
26 พฤษภาคม 2561:
  การพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กรู้รอดปลอดภัย
23 พฤษภาคม 2561:
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคภัย ออกกำลังกายวันพุธ
22 พฤษภาคม 2561:
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2561:
  เปิดประชุมกองลูกเสือ ม.2 - ม.3
21พฤษภาคม 2561:
  แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยน
17 พฤษภาคม 2561:
  มอบตัวนักเรียนรอบ 2
16 พฤษภาคม 2561:
  ฉีดพ่นยาฆ่ายุง
16 พฤษภาคม 2561:
  ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดภาคเรียน
  
              
            

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888