ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
9 กรกฎาคม 2562:
  ตรวจคุณภาพอาหารและน้ำ
9 กรกฎาคม 2562:
  EP/MEP Singing Contest 2019
8 กรกฎาคม 2562:
  ประชุมครูประจำเดือนกรกฏาคม
8 กรกฎาคม 2562:
  แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
7 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
5 กรกฎาคม 2562:
  เทศกาลทานาบาตะ เขียนคำอวยพรจากดวงดาว
5 กรกฎาคม 2562:
  โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร
4 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา สพฐ.
4 กรกฎาคม 2562:
  ค่าย Intensive ม.4-5 จ.กาญจนบุรี
4 กรกฎาคม 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
2 กรกฎาคม 2562:
  ต้อนรับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
1 กรกฎาคม 2562:
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน พิธีสวนสนาม
1 กรกฎาคม 2562:
  พิธีสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2562:
  EP Stronger Together Camp
27 มิถุนายน 2562:
  พิธีไหว้ครู และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี
27 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
17 มิถุนายน 2562:
  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.3
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.2
17 มิถุนายน 2562:
  พิธีเปิดการเรียนวิชาลูกเสือ ม.1
17 มิถุนายน 2562:
  ปฐมนิเทศนักศึกษษวิชาการทหารทุกชั้นปี
13 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
12 มิถุนายน 2562:
  พิธีหล่อเทียนจำนำเข้าพรรษา
12 มิถุนายน 2562:
  ค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น ม.6 กาญจนบุรี
12 มิถุนายน 2562:
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10 มิถุนายน 2562:
  เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม
10 มิถุนายน 2562:
  ประชุมครูประจำเดือน
10 มิถุนายน 2562:
  ประชุมครูผู้สอนลูกเสือ ม.2-ม.3
6 มิถุนายน 2562:
  การแข่งขันบาสเกตบอล ระดับภูมิภาค
6 มิถุนายน 2562:
  ทำบุญประจำสัปดาห์
6 มิถุนายน 2562:
  วันสิ่งแวดล้อม
5 มิถุนายน 2562:
  การแข่งขันว่ายน้ำกรมพลศึกษา
1 มิถุนายน 2562:
  ค่ายทักษะชีวิต ม.1 English Program
การแข่งขัน :
  รางวัลชนะเลิศคาราเต้โด
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
การแข่งขัน :
  กีฬาหมากล้อม
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
การแข่งขัน :
  แบตมินตัน
การแข่งขัน :
  รางวัลการแข่งขันขี่ม้า
27 พฤษภาคม 2562:
  เฮลท์ตี้สคูล ทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย
27 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
25 พฤษภาคม 2562:
  สมัครคัดเลือก นศท.ชาย ชั้นปีที่ 1
25 พฤษภาคม 2562:
  ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดแบบศตวรรษที่   21
24 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ต.อ.พ.
24 พฤษภาคม 2562:
  โรงเรียนในเครือศึกษาดูงาน English Program
24 พฤษภาคม 2562:
  ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า
21 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
21 พฤษภาคม 2562:
  เตรียมร่างกายในการสอบ นศท.
21 พฤษภาคม 2562:
  ตรวจสุขภาพนักเรียน
19 พฤษภาคม 2562:
  รางวัลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
17 พฤษภาคม 2562:
  ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ พบนักเรียน
17 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมร้านค้าโรงอาหาร
16 พฤษภาคม 2562:
  อวยพรวันเกิดผู้อำนวยการอุดม วัชรสกุณี
15 พฤษภาคม 2562:
  ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
6 พฤษภาคม 2562:
  ครูเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 พฤษภาคม 2562:
  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
10พฤษภาคม 2562:
  พิธีถวายตัวเป็นลูกพระเกี้ยว ม.1
9 พฤษภาคม 2562:
  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
8 พฤษภาคม 2562:
  ศึกษาดูงาน DLTV
6 พฤษภาคม 2562:
  โครงการพัฒนาบุคลากร
6 พฤษภาคม 2562:
  ถวายพระพรพิธีพระบรมราชาภิเษก
  
              
            

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888