คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง
ลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
โรงพยาบาลศิริราช

20 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
13 - 14 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะสี
ประจำปี 2557
6 พฤศจิกายน 2557

ประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
"วันลอยกระทง"
ประจำปี 2557
29 - 31 ตุลาคม 2557

กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี
ประจำปี 2557
อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

30 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับ
นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ปี 2557
ณ เมืองซานทานแดร์
ประเทศสเปน
วันที่ 22-29 กันยายน 2557
25 กันยายน 2557

ทูลพิธีแสดงมุทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ
"เพชรงามแห่งเสมา
มุทิตาด้วยดวงใจ "
16 กันยายน 2557

ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

27-29 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดโครงการตลาดนัด
การงานอาชีพ
ครั้งที่ 5
"วันวานงานวัด
ร่วมจัดสนุกสนาน
สาธิตโครงงาน
อาหารจากเห็ด "
 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th