นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 

นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

นายไพฑูรย์ สีสังข์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888