นายสห หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ์
 
นายสงคราม เกล็ดประทุม
 
นายวิสุทธิ์ เสาวรส
 
นายวินิจ คำแหง
 
นายพชรพล อิ่มเดชา
 
นางสาวสาธนี ศรีอร่าม
นางสาวกันติกา   กล้าหาญ
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888