งานสวัสดิการโรงเรียน
 
                                มอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
                                มอบของขวัญวันเกิดแก่ครู และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
                                มอบของที่ระลึกขอบคุณท่านวิทยากร
                                งานสวัสดีวันปีใหม่
                                กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก
                                 พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
                                 น้ำดื่มชมพูพันธ์ทิพย์
                                 พิธีสวดอภิธรรมศพ
 
 
มอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
มอบของขวัญวันเกิดแก่ครู และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
มอบของที่ระลึกขอบคุณท่านวิทยากร
 
  
 
  
 
   
 
   
 
งานสวัสดีวันปีใหม่
 
   
 
   
 
   
 
   
 
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก
 
   
 
   
 
   
 
   
 
พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
   
 
   
 
พิธีสวดอภิธรรมศพ