งานธนาคารโรงเรียน
 
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
 
  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ งานธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ