การพัฒนาบุคลากร งานควบคุมภายใน
 
คณะครูโรงเรียนนวมิรราชินูทิศ บดินทรเดชา
ศึกษาดูงาน ระบบงานควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 
คณะครูโรงเรียนเทพลีลา
ศึกษาดูงาน ระบบงานควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
 
คณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
ศึกษาดูงาน ระบบงานควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559
ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามระเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2557
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 

 
 
การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การควบคุมภายใน
วิทยากร นางสาวอัจฉรา  อัคนิทัต ข้าราชการบำนาญ

ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2556