งานควบคุมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
499 ซอยพัฒนาการ 58 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02 722 7970
 
นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล หัวหน้างานควบคุมภายใน
แสดงความคิดเห็น ชี้แนะ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 722 7970 ต่อ 118
E-mail : tup_ctrlrisk@hotmail.com