ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

รางวัล เหรียญทอง
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2559
ณ เมืองซูริก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

22 พฤศจิกายน 2559

รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ

21 พฤศจิกายน 2559

การสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
15 พฤศจิกายน 2559

การประกวดมารยาทไทย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ สพม.2
14 พฤศจิกายน 2559

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
"วันลอยกระทง"
11 พฤศจิกายน 2559

ผอ.ดร.วรรณดี นาคสุขปานและคณะ
เยี่ยมคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส
ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 พฤศจิกายน 2559

ผอ.ดร.วรรณดี นาคสุขปานและคณะ
เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ติวสายศิลป์
ที่โรงแรมอิมพิเรียล และ
สายวิทย์-คณิต
ที่ศูนย์ประชุมศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส
7 พฤศจิกายน 2559

ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
3 พฤศจิกายน 2559

ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการไพฑูรย์ สีสังข์
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
1 พฤศจิกายน 2559

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
 
 

นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th