ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

เหรียญเงินฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2558 ประเทศอินเดีย
29 มกราคม 2559

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
(96 คะแนน) ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3

5 มกราคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรถยนต์(ตู้) จำนวน 1 คัน
คอมพิวเตอร์ และหนังสือ
ให้กับโรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

27 ธันวาคม 2558

สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมกิจกรรม "เดินการกุศล"
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ประเวศ กรุงเทพมหานคร

25 ธันวาคม 2558

Merry x'mas 2015

22 ธันวาคม 2558

บริษัทโนโซมิเอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย จำกัด)
โดยคุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์
มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน

21 ธันวาคม 2558

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทัศนศึกษา สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

9 ธันวาคม 2558

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
"88 พรรษามหาราชาธิบดี"
โดยคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ณ สพป.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี

4 ธันวาคม 2558

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

26 - 27 พฤศจิกายน 2558

งานสัปดาห์ ตลาดนัดการงานอาชีพ
"เส้นทางสู่ความสำเร็จของอาชีพ"
ครั้งที่ 6

25 พฤศจิกายน 2558

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
วันลอยกระทง

12 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
รองฯอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
และ รองฯสายพิณ พุทธิสาร

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th