ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

เหรียญเงินฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2558 ประเทศอินเดีย
29 มกราคม 2559

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
(96 คะแนน) ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
29 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทีคุณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รุ่น 33 ปีการศึกษา 2558
18 กุมภาพันธ์ 2559

งานดื่มน้ำชาการกุศล
หารายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
และทำบุญครบรอบ 38 ปี
โรงเรียนเตรรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
13 กุมภาพันธ์ 2559

Open House สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

5 มกราคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรถยนต์(ตู้) จำนวน 1 คัน
คอมพิวเตอร์ และหนังสือ
ให้กับโรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th