ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

เหรียญเงินฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2558 ประเทศอินเดีย

16 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

13 มิถุนายน 2559

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ปีการศึกษา 2559
5 มิถุนายน 2559

เตรียมพัฒน์รักสิ่งแวดล้อม รวมใจพร้อมปลูก ชมพูุพันธ์ทิพย์
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2559
19 พฤษภาคม 2559

ทำบุญสัปดาห์วิสาขบูชา
ปีการศึกษษ 2559
16 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนในเครือเตรียมพัฒน์
15 พฤษภาคม 2559

มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
11 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th