แตงโม

กลับหน้าหลัก


ชื่อผัก

แตงโมอ่อน

แตงโมอ่อน
ชื่อวิทยาศาสตร
Citrullus  vulgaris   Schard.
วงศ์
Cucurbitaceae
   

แตงโมอ่อนเป็นผักที่ใสเหมือนแก้วเมื่ออยู่ในแกงส้ม  รสอร่อย
ลูกแตงโมอ่อนที่ยังไม่ได้ทันเก็บสะสมอาหารอะไรไว้ได้มากนักนั้น
หอมหวาน คุณค่าทางอาหารไม่เท่าไหร่  สารอาหารไม่มากนัก
มีแคลเซียม  ฟอสฟอรัส เหล็ก เบต้า-แคโรทีน วิตามัน บี 1 บี 2
ไนอาซีน  เป็นต้น  เรียกว่ามีของดีสมตัว  เพราะลูกแตงโมยังเล็ก
แตงโมเป็นพืชล้มลุก  ลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามพื้นดิน  ผลกลม
ยาวแล้วแต่พันธุ์  แตงโมอ่อนเปลือกสีเขียวอ่อน  ผลโตประมาณ
10  เซนติเมตร  ปลูกโดยใช้เมล็ด  เจริญเติบโตได้ดีใน
ดินร่วนปนทราย  ปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ  และภาคใต้บางจังหวัด


ครูพวงทอง  เหลืองโรจนกุล puangthong@tup.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2