วันที่สิบสองสิงหา เวียนบรรจบมา ปวงราษฎร์ต่างน้อมภักดี สิริกิติ์องค์ราชินี แห่งวงศ์จักรี นารีมากล้นบุญญา เคียงคู่ภูมิพลราชา เปรียบดั่งจันทรา ส่องสว่างพร่างพื้นแผ่นดิน น้ำพระทัยพระแม่หลั่งริน ช่วยชุบชีวิน พสกสำนึกพระคุณ พระองค์ทรงพระการุณ เมตตาเกื้อหนุน เสริมส่งอาชีพชาวไทย ศิลปาชีพชื่อเสียงเกริกไกร กราบบาทมารดา สิริกิติ์คู่บุญภูมิพล ครบรอบวันเฉลิมพระชนม์ เทพบันดาลดล พระองค์ทรงพระเจริญ
กลับหน้าหลักโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ