หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตวัฒนา

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีประกาศกรุงเทพมหานคร ให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เป็นเขตคลองเตย และเขตคลองเตย สาขา 1 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 แขวง โดยใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นแบ่งเขต โดยให้พื้นที่แขวงทางทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ประกอบด้วยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือเป็นพื้นที่ของสำนักงานเขตคลองเตยสาขา 1 ส่วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตยแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนงเป็นพื้นที่เขตการปกครองของเขตคลองเตย (ปัจจุบัน) ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย และแต่งตั้งเขตคลองเตย สาขา 1 เป็นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

วัดภาษี


1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

โรงเรียนวัดภาษี 33/4 ซ.เอกมัย 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดให้เข้าชม
เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.              
ค่าเข้าชม ไม่เก็บค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2381-6694

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ความแตกต่างของเขตวัฒนากับเขตอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่การมีแหล่งความรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ การเป็นสถานที่ตั้งของสถานทูตและกงสุลของประเทศต่างๆ ถึง 13 แห่ง มีประชากรที่เป็นมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเรื่องราวอันน่าพรั่นพรึงกับการใช้พื้นที่ในอดีตของการเป็นลานประหารนักโทษ ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณวัดภาษีและโรงเรียนวัดภาษี สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
“เขตวัฒนา” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ คุณชัพวิชญ์ บุญเมือง และ
คุณบุญโรจน์ ถิรศรันย์วิต ได้บอกว่าชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตนี้มีความหลากหลายทางศาสนาที่มีมากที่สุดถึง 80 % คือประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ
ภาพภายในพิพิธภัณฑ์ได้แสดงให้เห็นงานประเพณีสำคัญทางศาสนา ได้แก่ประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน พิธีสุหนัตของศาสนาอิสลาม งานแต่งงานและงานคริสต์มาสของศาสนาคริสต์ งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงของศาสนาพุทธ2.  พิพิธภัณฑ์บ้านคำเที่ยง  
ตั้งอยู่
เลขที่ 131 ถนนอโศก-มนตรี สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา  จ.กรุงเทพมหานคร

เปิดให้เข้าชม
    ทุกวันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันจันทร์และวันอาทิตย์
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท  เด็ก (อายุ 18–23 ปี) 50 บาท เด็ก (ต่ำกว่า 18 ปี) 25 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-6616470–7 โทรสาร. 02-2583491

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์                                                       

เป็นบ้านโบราณสร้างขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 150 ปี ต่อมาได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของสยามสมาคมซึ่งได้นำมาประกอบใหม่ที่กรุงเทพฯ และเป็นสถานที่การ จัดแสดงลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เรือนคำเที่ยง เป็นเรือนล้านนาทรงกาแล จัดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ในลักษณะการใช้สอยพื้นที่ และวัตถุประสงค์ตามจริง โดยจัดวางสิ่งของ และเครื่องใช้ในครัวเรือนตามการใช้งาน รวมทั้งยังจัดแสดงเกี่ยวกับชาวเขา ไม้แกะสลัก เครื่องมือ และเครื่องใช้ของชาวไทยภาคเหนือ   


บ้านช่างไทย              
ตั้งอยู่  เลขที่  38  ซอยเอกมัย 10 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐

เปิดให้เข้าชม         
ค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  02 – 391 – 3807 ,  02 – 714 – 1884 , 081 – 812 – 8087 , 089 – 204 - 0843

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

   บ้านช่างไทย  เปิดเมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2539  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระเมตตา เสด็จเป็นองค์ประธาน    บ้านช่างไทย  ก่อตั้งขึ้นโดย  อาจารย์กฤดากร  สดประเสริฐด้วยความประสงค์อนุรักษ์เนื้อหาวิชา มากกว่าอนุรักษ์วัตถุ  ดังนั้นนอกจากการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ  อาทิเช่น  หุ่นกระบอก และจิตกรรมไทยแล้ว ยังได้มีการเปิดสอนวิชาศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย

ปราชญ์ท้องถิ่น1. อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร บุตร นายชุบและ                       นางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้าศึกษา ต่อที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2543 ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาจารย์จักรพันธุ์ เคยเป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ มูลนิธิ สถานที่ทำงาน และโรงละครหุ่นกระบอก ขึ้นที่บริเวณบ้านพัก ถนนเอกมัย

  


ครูเล็ก กฤดา สดประเสริฐ

2. อ.กฤดากร   สดประเสริฐ
บ้านช่างไทย  38 ซ.เอกมัย 10  ถ.สุขุมวิท  63  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

 

 

3. คุณบุญโรจน์   ถิรศรันย์วิต
ที่อยู่  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

เทศกาลงานประเพณี
บูซ ผับแอนด์เรสเทอรองต์ภัตตาคารจีนมังกี้ส์เขตวัฒนาจัดเทศกาลอาหารนานาชาติดึงสถานทูตร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม

   นายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พื้นที่เขตวัฒนาเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารระดับ ๕ ดาว ที่เป็นที่ยอมรับของคนไทย และต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งความหลากหลายของอาหารนานาชาติ ถือเป็นของดีของเขตวัฒนา เขตวัฒนาจึงกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ นี้ บริเวณซอยทองหล่อ ๑๐ หรือแยกเจริญสุข เขตวัฒนา เพื่อให้ประชาชนที่เป็นนักชิมได้ชิมอาหารนานาชาติในรสชาติดั้งเดิม ราคาประหยัด นอกจากนี้จะมีการออกร้านแสดงสินค้าพื้นเมืองจากสถานทูตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่มีอยู่กว่า ๒๐ แห่ง พร้อมชมการแต่งกายนานาชาติเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ร่วมงานในวัฒนธรรมประเพณีของชาติต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิงมากมายบนเวทีซึ่งจะเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วย.- สำนักข่าวไทย

ของดีในท้องถิ่น


ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ตราหยกเทพ
23 หมู่ที่ 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : คุณพัชรวัลย์ ตัณสถิตย์
โทร : 02 3913621

ผลิตภัณฑ์ แชมพู-ครีมนวด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นแชมพูครีมนวดที่ทำจากดอกอัญชัญ สระสะอาดไม่ระคายเคืองต่อหนังศรีษะ บำรุงสุขภาพเส้นผมให้สวยงามอยู่เสมอ


การใช้/ประโยชน์
ทำความสะอาดเส้นผม

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุ (ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน)
134 ซอยประเสริฐสิษฐ์ บ้านชุมชนสุเหร่าบ้านดอน สุขุมวิท49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : นางอรุณี มานะประดิษฐ์
โทร : 02 7125867,7128297, 01 4286227ผลิตภัณฑ์ เทียนหอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เทียนหอมในรูปขนมไทยชนิดต่าง ๆ มากกว่า 40 ชนิด มีลักษณะ และสีสันคล้ายขนมจริง ๆ

วัตถุดิบที่ใช้
พาราพิน สี น้ำหอม ภาชนะต่าง ๆ ฯลฯ

กระบวนการผลิต
เป็นงานหัตถกรรม

การใช้/ประโยชน์
จุดให้แสงสว่าง หรือเป็นของขวัญ

หมายเหตุ/ อื่น ๆ
โลโก้, บรรจุภัณฑ์, เคยออกรายการโทรทัศน์, วิทยุ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ กว่า 40 รายการ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มบ้านเทียนขนม (ชุมชนนวลน้อย)
172/68 ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ : นายสักรี มะ
โทร : 02 7116618 กด 0-2
โทรสาร : 02 7116618 กด 0
e-mail : tian_kanom@hotmail.com