หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตวังทองหลาง

      พื้นที่เขตวังทองหลางในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางกะปิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวพระนคร ห่างออกไปประมาณ 16 กิโลเมตร ถือเป็นเขตชานเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเวิ้งว้างแต่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นทองหลางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งที่ดินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้คนจึงเรียกพื้นที่ย่านนี้ว่า "วังทองหลาง" ต่อมาบริเวณนี้ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น ตำบลวังทองหลาง ขึ้นกับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ. 2506 กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตสุขาภิบาลบางกะปิให้ครอบคลุมถึงตำบลวังทองหลางด้วย


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

1.พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 

  
ที่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)   เขตวังทองหลาง   กรุงเทพมหานคร
โทร 02-538-3964 หรือ 02-538-2573 ต่อ 0 หรือ 639 หรือ 241
เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  9:00 - 16:00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นหมู่คณะ
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ผู้ริเริ่มความคิดในการก่อตั้งคือ คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท   โดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 4 ประการคือ          

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539
2. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติวีรกรรมและโบราณวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์  สิงหเสนี)
3. เพื่อให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน  ชุมชน   ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษา
4. เพื่อฉลองครบรอบ25ปีของการก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์  สิงหเสนี) เมื่อปี พุทธศักราช 2529

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมประวัติและวีรกรรมของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี) ผู้ดำรงตำแหน่งสมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ผู้สำเร็จราชการฝ่ายทัพศึก ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  และยังเป็นต้นตระกูล "สิงหเสนี" ท่านเกิดเมื่อ ปีระกา พ.ศ. 2320 และ ถึงแก่กรรมเมื่อ อายุได้ 72 ปี ตรงกับ ปีระกา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2392
  สำหรับอาคารที่ใช้จัดแสดงนั้น ประกอบด้วย อาคารเรือนไทยภาคกลางสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังจำนวน 3 หลังบริเวณโดยรอบมีเรือนพลับพลา เรือนพักริมสระ และอุทยานพันธุ์ไม้ไทย2. เรือนท่านเจ้าพระยา (เรือนกลาง) จัดแสดงเรืองราวต่างๆ เกี่ยวกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เช่น ศาสตราวุธต่างๆ  หมวกนักรบ ฆ้องศึก สิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว   ที่ท่านเคยใช้ในการศึกนอกจากนี้ยังมีภาพอนุสรณ์สถาน และ ภาพจิตรกรรมวีรกรรมของท่านที่จำลองภาพมาจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ใน "ตำนานเสือป่า" ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
3. เรือนรัชดาบดินทร (เรือนขวา) จัดแสดงประวัติ และเกียรติประวัติด้านต่างๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนา)
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง   โล่รางวัล   เกียรติประวัติของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน4. เรือนศิลปนิทัศน์ (เรือนซ้าย) จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
สภาพสังคมและวิถีชีวิตไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3            

 

ปราชญ์ท้องถิ่น


1. นางสาวพยุง ทับทิม
ที่อยู่ 64 ซ.ลาดพร้าว 106  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาและการงาน
     จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอาจารย์สอนที่วัดพรมรังสี และนวดแก้อาการและรักษาที่วัดพรมรังสี
ผลงาน
     วิทยากรการนวดแก้อาการและรักษาให้โรงเรียนบำรุง
รวิวรรณวิทยา และโรงเรียนประชาอุทิศ
เกียรติคุณ
ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จากโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

 

 

2. นางรัตนวรรณ์  สวนปรางค์
ที่อยู่ 44 หมู่ 2 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประวัติการศึกษาและการงาน
    จบการศึกษาจากเกษมโพลีเทคนิคศึกษาวิชาขนมอบจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผลงาน
    เป็นครูสอนทำขนมอบ วิชาเลือกอิสระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

เทศกาลงานประเพณของดีในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มชมรมอนุรักษ์พัฒนาสมุนไพรไทย

มีผลิตภัณฑ์ได้แก่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดสมุนไพร และยาต้มสมุนไพรหลากหลายชนิด ที่บำรุงร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการโรคต่างๆ
เลขที่ 484 ซ.ลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ : นายชัชวาล แก้วสุริยานุกูล โทร :02 5398982,01 8230168, 09 6661399
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวของชุมชนน้อมเกล้า

เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่างๆด้วยผ้าใยบัว มีลักษณะคล้ายของจริง มีสีสวยงาม และมีหลายขนาดให้เลือก สามารถจัดใส่แจกัน หรือจัดเป็นช่อสวยงามตามต้องการ
เลขที่ 412/8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
ติดต่อ : นายเชาว์ อินทรงศ์ และ อ.จรินทร์ คำศิริ โทร :02-5393984,3144485