หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตทวีวัฒนา

      ทวีวัฒนาเป็นชื่อคลองที่ได้รับพระราชทานขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน เดิมมีฐานะเป็นตำบลทวีวัฒนาอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี จนเมื่อมีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองนครหลวงขึ้นใหม่เป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 อำเภอตลิ่งชันจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเขตตลิ่งชัน และตำบลทวีวัฒนา เปลี่ยนฐานะเป็นแขวงทวีวัฒนา และโดยเหตุผลที่พื้นที่ของเขตตลิ่งชันมีอาณาเขตกว้างขวาง มีสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการ และความสะดวกของประชาชนจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน และตั้งเขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป

   แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
1. บ้านพิพิธภัณฑ์ เขตทวีวัฒนา

ตั้งอยู่ เลขที่ 170/17 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซอยคลองโพ 2
ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชม เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา10.00-17.00
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท เด็ก 10 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-8696281,081-574508, 089-2002803

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

    การดำเนินการก่อสร้างอาคารและหาทุนดำเนินการ ต้องใช้เวลานาน ถึง ๑๐ ปี หลังจากที่ได้รับการบริจาคที่ดินจากร้อยเอกอาลักษณ์ อนุมาศ เป็นพื้นที่ ๕๘ ตารางวาแล้ว โดยครั้งแรกตกลงจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลังเล็ก ๆ เก็บของเล่น และข้าวของวัยเด็กใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เด็ก ต่อมาเนื่องจาก โครงการนี้ต้องใช้้้เงินเป็นจำนวนมากเกินกำลังที่จะทำได้ จึงได้โอนโครงการนี้ให้แก่กรุงเทพมหานครไป แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดทำบ้านพิพิธภัณฑ์ต่อไปทั้งๆที่ประสบปัญหาเกือบทุกด้าน แต่ในที่สุดก็ได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือจากบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆอีกหลายท่าน ทั้งในรูปเงินและสิ่งของ จนสามารถสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สำเร็จ และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแต่เดิมจัดแสดงเพียง ๒ ชั้น ต่อมาในปลายปี พ.ศ.๒๕๔๔ คณะสิงห์ดำ รุ่น ๒๕ ได้ร่วมทุนกันปรับปรุงการจัดแสดงบนอาคารชั้น๓ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์ของรุ่นรวมเป็น๓ ชั้น ส่วนชั้นลอยเป็นสถานที่เก็บ เป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ ชาวเมือง อยู่ในอาคารสมัยใหม่ กว้างเท่าตึก ๓ คูหา สูง ๓ ชั้นครึ่ง จัดแสดงเป็นชั้นๆ


2.  ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
ตลาดธนบุรี หรือที่นิยมเรียกติดปากว่า สนามหลวง 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
ติดต่อ โทร. 02-42145234

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ตลาดธนบุรีเกิดขึ้นมาเนื่องจากทางกรุงเทพมหานครมีโครงการจัดสร้างตลาดขนาดใหญ่และสวนสาธารณะในเขต  ฝั่งธนบุรี เพื่อให้ประชาชนฝั่งธนบุรีมีสถานที่จับจ่ายสินค้าและพักผ่อน รวมทั้งพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ จึงเลือกเช่าพื้นที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพ ในระยะเวลาเช่า 30 ปี ในพื้นที่รวม 110 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นสวนสาธารณะ 60 ไร่ พื้นที่ตลาด 40 ไร่ อาคารสำนักงาน และทางเข้า 10 ไร่ โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) โดยเปิดขายของเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น
จนกระทั่งถึงสมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ให้จัดเป็นตลาดทั้ง 7 วัน จึงขยายเวลาการขายออกเป็นทุกวัน ไม่มีวันหยุด พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดธนบุรี เช่นในปัจจุบัน โดยในวันจันทร์จะเป็นวันขายส่งต้นไม้และของประดับตกแต่งบ้านและของเก่า วันอังคารเป็นวันขายส่งปลาสวยงาม ซึ่งปัจจุบัน ตลาดธนบุรีนับเป็นตลาดที่จำหน่ายกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

  

 

3. ห้องสมุดประชาชน 
ที่อยู่  ซอยรามคำแหง 2
เป็นห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


ปราชญ์ท้องถิ่น1. นางเสาวณี รักคง

ให้ความรู้เรื่อง โถทองประดับพลอย ผู้ชำนาญการจากวิทยาลัยในวัง ศาลายา ให้ความรู้เรื่องการแกะสลักและงานประดิษฐ  

2. อาจารย์ไสว จิตสม

ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางให้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะจิตรกรรม

 

 

3. นายวรินทร์ เขียวสะอาด

ให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรไร่นาสวนผสม

   
เทศกาลงานประเพณีประเพณีทอดกฐินทางเรือ และการแข่งเรือหน้ากฐิน

    ช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา เป็นเวลาของหน้ากฐิน นอกจากชาวทวีวัฒนาจะทอดกฐิน ทำบุญที่วัดแล้ว ยังจัดงานแข่งเรือกันอย่างสนุกสนานของดีในท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์์ศิลปะบนกระจก


รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 104802-SB110

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระถางทรงสูงเบญจรงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระจกแกะสลัก ลาย ฮก ลก ชิว (161249

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มกระจกแกะสลักลาย
250/517 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : คุณอัญชลี ลาภจตุพร
โทร : 08 9115 1227
โทรสาร : 02 4357166ดอกไม้สดอบแห้ง

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 104802-SC102

ผลิตภัณฑ์ (Product)ดอกไม้สดอบแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดอกไม้สดอบแห้ง ในโถแก้วทรงเท้าช้าง (161249)

สถานที่จำหน่าย
สุกัญญาดอกไม้สดอบแห้ง
247/91 หมู่บ้านชวนชื่นปาร์ควิว ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
ติดต่อ : คุณสุกัญญา ตั้งไพศาลกิจ
โทร : 08 1647 8138
โทรสาร : 02 4480642