หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตสวนหลวง

      เขตสวนหลวงเดิมมีฐานะเป็น ตำบลสวนหลวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาอำเภอพระโขนงได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร โดยตำบลสวนหลวงอยู่ในเขตสุขาภิบาลประเวศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และในปีถัดมาจึงได้รับการโอนเข้าไปเป็นท้องที่ของเทศบาลนครกรุงเทพ
      จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2514-2515 ได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอื่นและเปลี่ยนการเรียกหน่วยการปกครองใหม่ด้วย ตำบลสวนหลวงจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสวนหลวง เป็นพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตพระโขนง
      ภายหลังท้องที่เขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 (สวนหลวง) ดูแลพื้นที่แขวงสวนหลวง และในปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกของเขตพระโขนงตั้งเป็นเขตประเวศ แบ่งออกเป็น 4 แขวง ซึ่งรวมแขวงสวนหลวงไว้ด้วย เนื่องจากยังไม่เหมาะสมที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเขตใหม่ จึงให้คงฐานะเป็นสำนักงานเขตสาขาไว้ก่อนโดยเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตประเวศ สาขาสวนหลวง จนกระทั่งในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลง พื้นที่เขตการปกครองใหม่ โดยรวมพื้นที่แขวงสวนหลวง บางส่วนของแขวงประเวศ และบางส่วนของแขวงคลองตัน (เขตคลองเตย) มาจัดตั้งเป็น เขตสวนหลวง เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน และกรุงเทพมหานครได้ตั้งแขวงสวนหลวงเต็มพื้นที่เขต ในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกัน


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง 
ที่อยู่ วัดใต้  อ่อนนุช  ซอย 3 เป็นวัดโบราณ น่าจะถูกสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ศาลาไม้สักเรือนไทย บริเวณกุฏิของพระสงฆ์ อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์นี้คือ
คุณอภินันท์ เตชะวลิตพงษ์


2. พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ 
ที่อยู่  104  พัฒนาการ 40
ภายในอาคาร 2 ชั้นทรงสี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนตึกแถวทั่วไป เป็นกรุสะสมพระพุทธรูปที่น่าทึ่ง คัดสรรพระพุทธรูปรวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์มาจัดแสดงจนครบทุกสมัย วัตถุจัดแสดงในอาคารหลักจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปและรูปเคารพแบบลอยตัวซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และศาสนาพราหมณ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็นสองอาคาร อาคารหลักคือพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ แบ่งย่อยออกเป็น 18 ห้องตามหัวข้อที่จัดแสดง ด้านล่างมีร้านค้าศิลปวัตถุ อีกอาคารหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่กวนอิม การจัดแสดงชั้นบนของอาคารหลักมีทั้งศิลปวัตถุจากประเทศใกล้เคียงและศิลปะไทยส่วนใหญ่แบ่งตามยุคสมัย ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการชั่วคราว, ศิลปะเขมรและศิลปะเขมรในประเทศไทย, ศิลปะพม่า เชียงรุ่ง เชียงตุง
ไทลื้อ, ศิลปะสุโขทัย, ศิลปะอยุธยา, ศิลปะล้านนา, ศิลปะล้านช้าง, ศิลปะธนบุรีและรัตนโกสินทร์, ศิลปะดองซองและอันนัม, ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย, ศิลปะบ้านเชียง, ศิลปะทั่วไป, และจิตรกรรมศักดิ์สิทธิ์ชนเผ่าเย้า การจัดแสดงชั้นล่างแบ่งหัวข้อออกเป็น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน,วัตถุชิ้นสำคัญในประเทศไทย, ศิลปะศาสนาคริสต์,ประติมากรรมศิลา, ลูกปัดและหยก

  

 

3. ห้องสมุดประชาชน 
ที่อยู่  ซอยรามคำแหง 2
เป็นห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


ปราชญ์ท้องถิ่น1. 1.  เลื่อน  สมดี
ผลงาน  ทัตกรรมประดิษฐ์  เป็นผู้ทำ  Lab ฟันปลอมให้ชาวสวนหลวง
ที่อยู่ 26 ซ. 5 เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

  

 

2. อ.จำรัส  เจริญเลิศศรัทธา
ผลงาน  การเกษตรกรรม การปลูกผักสวนครัว  การเลี้ยงปลานิล 
ปลาตะเพียน
ที่อยู่  11  อ่อนนุช 17 แยก 1 เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ

 

เทศกาลงานประเพณี
งานบุญมหาชาติ
งานถวายสลากภัตทุเรียนและผลไม้
งานประเพณีแข่งเรือ
ของดีในท้องถิ่นกลุ่มนิวบาติก
สถานที่ตั้ง : 888/173 หมู่ 1 บ้านกลางเมือง ซอย4/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 3476044, 08 1337 2458
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปราสาทบายนและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบาติกกลุ่มผลิตตุ๊กตาเปเปอร์มาร์เช่
สถานที่ตั้ง : 500 ซอยอ่อนนุช 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทร :0-2311-7430, 0-2311-4872
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาเปเปอร์มาร์เช่  เช่น หัวสิงโต ศีรษะแป๊ะยิ้ม กระปุกออมสิน ตุ๊กตาซานตาครอส กล่องใส่ของใช้กระจุกระจิก ฯลฯ
วัตถุดิบที่ใช้
กระดาษหนังสือพิมพ์ กาว สี
กระบวนการผลิต
1. ทำแม่พิมพ์แบบ
2. ติดกระดาษชุบน้ำ
3. ติดกระดาษทากาว
4. ตากแดดให้แห้ง
5. ทาสีรองพื้นรอแห้ง
6. ทาสีสันตามต้องการ


กลุ่มผลิตนมแพะสด ฮัจยีอาบัส
สถานที่ตั้ง : 28 ซอยอ่อนนุช 45 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 3222335, 01 1707135
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นมแพะสด ฮัจยีอาบัส ดื่มเพื่อสุขภาพ