หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตสะพานสูง

    เขตสะพานสูงได้รับการจัดตั้งเป็นเขตตามประการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 โดยแยกพื้นที่ของแขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่มกับพื้นที่บางส่วนของแขวงประเวศ เขตประเวศมารวมกันเป็นแขวงเดียวกันคือแขวงสะพานสูง
    เขตสะพานสูงจึงมีพื้นที่ปกครองเพียงแขวงเดียวและแบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน คำว่า "สะพานสูง" เป็นชื่อของท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งมีลำคลองมากมายคลองใหญ่ๆ ที่ใช้สัญจรมาช้านาน และมีชื่อเสียงมากคือ คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบัวขาว คลองแม่จันทร์ และคลองวังใหญ่เป็นต้นการสัญจรใช้ทางน้ำเป็นหลักมาตั้งแต่โบราณจึงจำเป็นต้องสร้างสะพานสูง ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไป ในพื้นที่ให้เรือน้อยใหญ่ลอดผ่านใต้สะพานได้สะดวก รวมถึงประชาชนสามารถใช้สะพานเดิมข้ามคลองไปมาหาสู่กัน ได้ทั้งสองฝั่งคลองอีกทางหนึ่งด้วยเหตุผลนี้เอง จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของคำว่า"สะพานสูง" 


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

วัดลาดบัวขาว
1. วัดลาดบัวขาว  หรือวัดราชโยธา

ตั้งอยู่เลขที่ 33หมู่ 14 ริมถนนวงแหวนรอบนอก เขตสะพานสูง กรุงเทพ10240 สร้างโดยพระยาราชโยธาหรือ พระยาสุรินทร์ราชเสนา (เนียม สิงหเสนี)และพระยาสุเรนทร์ราชเสนาสองพี่น้อง เมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๔๑๕ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๒๕ พร้อมกับได้รับ พระราชทานนามว่า วัดลาดบัวขาว เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบึงน้ำซึ่งมีดอกบัวสีขาวเป็นจำนวนมาก แต่ชาวบ้านยังคงเรียกชื่อว่า วัดราชโยธา หรือ วัดพระราชโยธา มาจนทุกวันนี้หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้วพระยาราชโยธาได้ไปนิมนต์หลวงปู่ทอง (อายะนะ)มาครองวัดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ซึ่งท่านได้เป็นที่นับถือของประชาชนในละแวกวัดและบริเวณใกล้เคียงอย่างมากในเวลาต่อมา ท่านมีอายุยืนยาวถึง ๑๑๗ ปี โทร. 0-2373-8899

บ้านทรงไทย สุไลมาน-ฟารีดา

2. บ้านทรงไทย สุไลมาน-ฟารีดา   
    บ้านทรงไทยที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังของนายสุไลมาน และนางฟารีดา บินหยีสุไลมาน ตั้งอยู่ริมคลองมณี เลขที่ 46/5 หมู่ที่ 2ถนนราษฎร ์พัฒนา บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2539 เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ในบ้านมีวัตถุโบราณที่เจ้าของบ้าน เก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากโดยให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม

 

ปราชญ์ท้องถิ่น

การปลุกพืชโดยไม่ใช้ดิน

1. คุณมัฆวาน  หอสุวรรณ์                                       
   ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการปลูกพืชแผนใหม่โดยไม่ใช้ดินจนประสบความสำเร็จและขณะนี้ได้จัดตั้ง  “ชมรมเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

นกหัวจุก

2. ยงยุทธ  เพรานาสักคุณ

    ผู้มีความคิดที่จะชักจูงเยาวชนอายุ 14 ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไปหันมาเล่นนกเลี้ยงนกดีกว่าไปมั่วสุมสิ่งเสพติดต่าง ๆโดยทุกวันเสาร์จะนัดพบปะสมาชิก


ไก่พันธุ์พื้นเมือง

3. ประเสริฐ เหมวัน

    จัดตั้งชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกหันมาเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองกินเนื้อกินไข่และไว้จำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมภายในครอบครัว

เทศกาลงานประเพณี

   ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขตสะพานสูง ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณี ท้องถิ่นหลายรูปแบบ อาทิ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก การแสดงต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด เช่น ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง ประกวดตำส้มตำลีลา ประกวดเรียงความวันแม่ และการขี่จักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

ของดีในท้องถิ่น

กระถางทรงสูงเบญจรงค์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 104401-J251

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระถางทรงสูงเบญจรงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระถางทรงสูงเคลือบด้านทราย ลายพิกุล (8448)

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์
99/745 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย12 ง. ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : คุณวรรณวิมล สมจิตชอบ

E-mail : wannavimol_benjarong@hotmail.com
E-mail : wannavimol_benjarong@yahoo.comกลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ็กพัฒนา

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 104401-C001

รหัสโอทอป (OPC): 10420023

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเป๋าผ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้า(OTOP)*
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ็กพัฒนา
18/7 หมู่ 11 หมู่บ้านพฤกษชาติ ซอยรามคำแหง 118 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ : คุณสมาน ลาวรรณ์
โทร : 02 3721276 , 08 6003 7214, 08 1439 1205, 08 1984 7614
โทรสาร : 02 3721276, 02 7295209