หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
ทำเนียบครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 2

        เก็บรวมรวมข้อมูลบุคคลที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ทั่วทุกภาค
เรียบเรียงเป็นทำเนียบครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 2 โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้
 ภาคเหนือ
 ภาคกลางและภาคตะวันออก
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคใต้