::. ข่าวและประชาสัมพันธ์

       
       ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
       ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
Click Here
       
       การประชุม"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เป็นเลิศ" ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
       กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2558
       ดาวน์โหลดรูปภาพ Click Here
       * แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระทุกท่าน ตามที่แจ้งในที่ประชุม เรื่องการอัพโหลดไฟล์วีดีโอการประชุมขึ้นเว็บไซต์
       ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมิได้แจ้งให้ฝ่ายโสตทำการบันทึกวีดีโอ ขออภัยมา ณ ที่นี้ *

 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่อยู่ 499 ถนนพัฒนาการ 58 เขต/แขวงสวนหลวง กทม. 10250